Vaarbeleid

 • Vaarbeleid

  10637 keer bekeken 124 reacties

  Duidelijke en simpele regels voor het varen op de Zoetermeerse en Noordhovense plas

  Let op: Reageren was mogelijk t/m 28 juni. De resultaten worden momenteel verwerkt en meegenomen in het voorstel aan het college en de gemeenteraad.

   

  Op de Zoetermeerse plas is het goed zeilen. Voor gemotoriseerde boten geldt nu nog een vaarverbod. Het Hoogheemraadschap Rijnland kan aan bewoners die aan de plas wonen  ontheffing verlenen op dit verbod; zij mogen dus wel met een gemotoriseerde boot varen. De maximum vaarsnelheid is 6 km/uur.
  Handhaving van het vaarverbod heeft bij Rijnland geen prioriteit. Rijnland wil hiervan af: de situatie op de Zoetermeerse plas is eigenlijk een vreemde situatie. Veel vaker bepaalt de gemeente het vaarbeleid en is de plaatselijke politie/BOA bevoegd.
  Het aantal gemotoriseerde boten neemt toe. Niet iedereen kent de regels. De Community Zoetermeerse plas vraagt namens de bewoners om een duidelijk en simpel vaarbeleid.  Ook in de gemeenteraad van Zoetermeer is aandacht gevraagd voor de huidige verwarrende situatie.

  Het Beheeroverleg Noordelijk Plassengebied heeft een nieuw, simpel en toekomstgericht voorstel gemaakt en brengt dat graag onder uw aandacht. In het Beheeroverleg werken bewoners, ondernemers, verenigingen, Rijnland en de gemeente samen.

  De volgende 8 spelregels zorgen voor een simpel vaarbeleid, waarbij alle gebruikers van het water tot hun recht komen:

  1. De Zoetermeerse Plas is van heel Zoetermeer, dus iedereen mag daar varen. Dus niet alleen de direct aanwonenden.
  2. Vaarsnelheid blijft maximaal 6 km/uur voor motorvaartuigen vanwege veiligheid voor zwemmers en rust op het water
  3. Uitgangspunt voor gemotoriseerde boten wordt elektrisch varen. Er komt geen verbod op het bezit van brandstofgedreven boten, wel op het gebruik ervan. Op de Zoetermeerse plas vaar je motorisch alleen met een (extra) elektromotor.
  4. Een uitzondering geldt voor vaartuigen van de Reddingsbrigade en instructeurs/wedstrijdbegeleiding van verengingen zoals onder andere de Zoetermeerse Watersportvereniging en Pocahontas.
  5. De spelregels (toegankelijkheid, vaarsnelheid, elektrisch varen) worden goed kenbaar gemaakt en zichtbaar gemaakt
  6. De spelregels worden vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening
  7. Met eenduidige en simpele regels kunnen de gebruikers van de plas elkaar beter aanspreken op het naleven ervan.
  8. Het naleven van de spelregels is onderwerp van gesprek in het bestaande Veiligheidsoverleg.


  Wat vindt u ervan?
  Wij horen graag wat u van dit voorstel vindt:

  A: Klinkt goed, ik vind dit duidelijk een verbetering

  B: Ik vind het een goed voorstel, maar heb moeite met een onderdeel, namelijk:

  C: Ik vind het geen goed voorstel, want:

  D: Ik heb hier geen mening over

  U kunt uw antwoord hieronder in een reactie plaatsen.
  De uitslag van deze peiling gaat mee met het voorstel dat aan het college en de gemeenteraad wordt aangeboden.

Cookie-instellingen