Vaarbeleid

10720 keer bekeken 124 reacties

Duidelijke en simpele regels voor het varen op de Zoetermeerse en Noordhovense plas

Let op: Reageren was mogelijk t/m 28 juni. De resultaten worden momenteel verwerkt en meegenomen in het voorstel aan het college en de gemeenteraad.

 

Op de Zoetermeerse plas is het goed zeilen. Voor gemotoriseerde boten geldt nu nog een vaarverbod. Het Hoogheemraadschap Rijnland kan aan bewoners die aan de plas wonen  ontheffing verlenen op dit verbod; zij mogen dus wel met een gemotoriseerde boot varen. De maximum vaarsnelheid is 6 km/uur.
Handhaving van het vaarverbod heeft bij Rijnland geen prioriteit. Rijnland wil hiervan af: de situatie op de Zoetermeerse plas is eigenlijk een vreemde situatie. Veel vaker bepaalt de gemeente het vaarbeleid en is de plaatselijke politie/BOA bevoegd.
Het aantal gemotoriseerde boten neemt toe. Niet iedereen kent de regels. De Community Zoetermeerse plas vraagt namens de bewoners om een duidelijk en simpel vaarbeleid.  Ook in de gemeenteraad van Zoetermeer is aandacht gevraagd voor de huidige verwarrende situatie.

Het Beheeroverleg Noordelijk Plassengebied heeft een nieuw, simpel en toekomstgericht voorstel gemaakt en brengt dat graag onder uw aandacht. In het Beheeroverleg werken bewoners, ondernemers, verenigingen, Rijnland en de gemeente samen.

De volgende 8 spelregels zorgen voor een simpel vaarbeleid, waarbij alle gebruikers van het water tot hun recht komen:

  1. De Zoetermeerse Plas is van heel Zoetermeer, dus iedereen mag daar varen. Dus niet alleen de direct aanwonenden.
  2. Vaarsnelheid blijft maximaal 6 km/uur voor motorvaartuigen vanwege veiligheid voor zwemmers en rust op het water
  3. Uitgangspunt voor gemotoriseerde boten wordt elektrisch varen. Er komt geen verbod op het bezit van brandstofgedreven boten, wel op het gebruik ervan. Op de Zoetermeerse plas vaar je motorisch alleen met een (extra) elektromotor.
  4. Een uitzondering geldt voor vaartuigen van de Reddingsbrigade en instructeurs/wedstrijdbegeleiding van verengingen zoals onder andere de Zoetermeerse Watersportvereniging en Pocahontas.
  5. De spelregels (toegankelijkheid, vaarsnelheid, elektrisch varen) worden goed kenbaar gemaakt en zichtbaar gemaakt
  6. De spelregels worden vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening
  7. Met eenduidige en simpele regels kunnen de gebruikers van de plas elkaar beter aanspreken op het naleven ervan.
  8. Het naleven van de spelregels is onderwerp van gesprek in het bestaande Veiligheidsoverleg.


Wat vindt u ervan?
Wij horen graag wat u van dit voorstel vindt:

A: Klinkt goed, ik vind dit duidelijk een verbetering

B: Ik vind het een goed voorstel, maar heb moeite met een onderdeel, namelijk:

C: Ik vind het geen goed voorstel, want:

D: Ik heb hier geen mening over

U kunt uw antwoord hieronder in een reactie plaatsen.
De uitslag van deze peiling gaat mee met het voorstel dat aan het college en de gemeenteraad wordt aangeboden.

124  reacties

Anoniem

28-06-17 om 19:56

À goed idee

A. Thoen

28-06-17 om 10:49

Heb geen last van de benzinemotoren, wel van de te snel varende reddingsbrigade en de surfshop raketten met motor!
Schande de rest vaart probleemloos.
De drukte is minimaal en dus gezellig te noemen.
Een vaarverbinding naar de regio zou een droom zijn.

Anoniem

27-06-17 om 15:59

ik ben het eens met stelling A.

j lambers plugge

27-06-17 om 9:58

optie A is helemaal prima.

Alleen elektrisch varen klinkt zeer goed, het is een duidelijke verbetering!

Op de plas is het gebruik van een benzinemotor onnodig, storend en vervuilend. Ook zie ik een enorme toename in het gebruik ervan. Het lijken soms wel brommertjes die over het water scheuren, met dezelfde herrie en overlast! Plas is veel te klein voor gemotoriseerd verkeer. Elektrisch varen is meer dan prima, dat is toch de toekomst.
Duidelijkheid in beleid en niet te vergeten handhaving is meer dan wenselijk. En dan geen handhaving door bewoners want dat slaat nergens op.

Anoniem

27-06-17 om 9:28

ANTWOORD : A

Anoniem

27-06-17 om 9:18

C: kleine gemotoriseerd is juist leuk! Lekker rommelen op een bootje, net zoals vroeger. Wel max km/h.

Anoniem

26-06-17 om 21:43

Ik vind dit geen goed voorstel.
Een groot deel van de rust op de plas zal verloren gaan als het varen voor iedereen wordt toegestaan.
De kans bestaat dat er mensen op af komen die feestjes organiseren op de boten
Bovendien liggen de boeien die het zwemgedeelte rond het naturistenterrein aangeven vrij dicht langs het strand.
Ik zit niet te wachten op bootjes die dicht langs het naturistenterrein varen.
De boeien die het zwemgedeelte aangeven zullen in dat geval een flink stuk naar het open water verplaatst moeten worden.
We zijn immers geen toeristische attractie.

Marijke

26-06-17 om 19:40

Meer boten op de Zoetermeerse plas verhoogt toch ook de veiligheid in zekere zin?
Eventuele mensen in nood kunnen geholpen worden ook op dagen dat de brigade er niet is.
Zolang men maar rustig vaart is het geen probleem.
Geluid staat volledig los van deze discussie . Ik ken overlast van heel veel andere bronnen. Dat is niet een boot noch jongelui .
Veel dichter grenzen aan mijn tuin en voordeur. Tolerantie is het sleutelwoord .
Ga verder met het ontsluiten van de plas voor bootjes. Erg leuk en goed voor de promotie van onze stad.
De derde optie is uitstekend

Gerard

26-06-17 om 19:29

Denk eens iets ruimer en laat mensen vrij.
Ik stem voor C. Prima om het zo te laten

Anoniem

26-06-17 om 19:13

A

Anoniem

24-06-17 om 21:24

a

Anoniem

24-06-17 om 20:43

C ik vindt het geen goed voorstel

Anoniem

24-06-17 om 17:57

Reactie op voorstel: A. Klinkt goed!

Opmerking: Bij een directe verbinding met Rijn-Rotte-Vliet dan moet het toegestaan zijn om naast de elektro motor ook een benzine motor mee te nemen. Plaatsen zoals Leiden zijn anders niet bereikbaar en zouden de directe verbinding naar deze wateren nutteloos maken.

Eric b.

24-06-17 om 15:13

Geen last van boten en geluid
Wel gezellig en leuk om te zien

Gewoon doen. Mogelijkheid C.

Ruud

24-06-17 om 14:06

Ik woon aan het water maar hoor die boten echt niet.
Die enkele bod met muziek....acht een paar jonge knullen in die electroboot is tocht leuk.
Hangt overigens niet af van een boot. Hoor je ook als ze hangen op bijvoorbeeld het strand of de brug.
Echt geen enkel probleem die brandstof motoren.
Optie c !!!!

Genieter

24-06-17 om 14:03

Echt optie c.
Zoetermeer, het Vinkeveen van de randstad.
Leuk al die bedrijvigheid. Het is overigens zeer zelden druk op de plas. Gevaar is er niet en horen kan je het al helemaal niet.

Anoniem

24-06-17 om 9:49

Ik vind dat alle boten toegang moeten krijgen. Net als op Vlietland. Dit stond ook in de originele eerste plannen rond de zoetermeerse plas.

Henk de Hooge

24-06-17 om 8:46

C, want ik kom met een electrische motor niet door onze sloot door de enorme begroeiing.
Ook bij harde tegenwind terug ontstaan er gevaarlijke situaties. Daarom met vergunning van He Hoogheemraadschap een veel krachtiger benzinemotor aangeschaft. Nu gaat u mij dit plezier afnemen? Waar kan ik een schadeclaim indienen? Ik stel als het niet anders kan een overgangsregeling voor van 15 jaar.

Anoniem

24-06-17 om 7:31

C: geen handhaving, dus dan heeft het geen zin

Anoniem

23-06-17 om 22:56

Antw. C geen goed voorstel. Ik ben tegen gemotoriseerde boten. Slecht voor het milieu, niet veilig gaan toch harder dan 6 km/ u. Is niet te controleren. Plas is veel klein voor gemot. Vaartuigen.

Han vd sterre

23-06-17 om 16:53

A

Anoniem

23-06-17 om 15:37

A. (eigenlijk geen verandering to.v. de huidige wetgeving)

Dennis Varkevisser

23-06-17 om 14:51

Eens, alleen electrisch wat mij betreft. Vaart top!

Danny

23-06-17 om 10:55

Optie A, enkel elektrisch.
Ik lees veel onzin van booteigenaren... Elektrisch niet bruikbaar voor lange vaarten!?

https://fd.nl/ondernemen/1206263/vervang-met-kop

14 uur elektrisch varen met een snelheid van 9km/u....

Anoniem

23-06-17 om 10:49

A: Top, alleen elektra is een goede gang van zaken. Geen vervuiling in het water!

Een vrolijke waterrecreant

22-06-17 om 21:08

Tja, wat een reacties....
Laten de buren met een "groene reden" beginnen, hun auto aan de kant te zetten, op zonne energie over te gaan en hun E-Bike eruit gooien. Zou natuur het summum van hypocrisie zijn wanneer ze van anderen alles verwachte zonder kritisch naar zijzelf te kijken.
Verder nodig ik de twijfelaar uit voor een toertje waarbij ze in alle rust kunnen genieten van het water, planten en dieren. Het is heerlijk en wanneer je jou medemens geluk gunt, zeik je niet over een beetje gebrom waar zelfs een meerkoet niet voor wijkt.
De voorstanders van optie C nodig ik uit om tot het bittere eind door te vechten voor een handhaving van het huidige beleid.

Kom lieve mensen ....we leven maar een keer.....geniet toch van het leven en gun je medemens plezier

Bart

21-06-17 om 8:49

C, lekker laten varen!

P

20-06-17 om 23:52

A: Klinkt goed, ik vind dit duidelijk een verbetering

Cornelius

19-06-17 om 21:23

C:
I.v.m. de mogelijke vaarverbinding lijkt mij een verbod op verbrandingsmotoren niet zinvol. Dit maakt de regels (vaar-corridor, etc.) dan alleen moeilijker.
Hou het bij 6 km/uur. Dit is voldoende om overlast te voorkomen.

Anoniem

19-06-17 om 18:30

Optie A.
Veiligheid en rust is gebaat bij stille motoren en lage snelheid. Helaas voor degenen die, met fatsoen, dat bereiken met een een brandstof gedreven motor, zijn er mensen die menen dat je overal lekker kan rausen, ook tussen de huizen in de Broekwegwetering.
Elektromotoren zijn inherent stiller, en met zonne-energie op te laden.
Uitzonderingen maken beleid altijd ondoorzichtig. Want je kan niet zien waarom iemand anders iets mag dat eigenlijk verboden is. Afbouwen van branstofgedreven motoren is dan ook lastig.
Doorgaan op de huidige weg zorgt er alleen maar voor dat meer mensen zo'n motor kopen ipv elektrisch. Dus wordt het issue er niet kleiner van. Ook weerstand tegen terugdraaien neemt dan toe.
Een vaarverbinding naar de Vlietlanden klinkt leuk maar gaat enorm veel gemeenschapsgeld kosten en dat voor een beperkt aantal mensen.

Bewoner aan de plas

19-06-17 om 18:11

Antwoord C: Het kan toch niet zo zijn dat er een klein aantal mensen zijn die vanuit een community bepalen wat er wel/niet op de plas mag varen? Ik zie vele onzinnige reacties. Mensen die zelfs denken dat benzine wegvloeit in de Noord-Aa.... Wat een onzin en bekrompenheid, volgens mij met als doel om gelijk te krijgen/halen en het plan maar bij iedereen 'door de strot te duwen'. Ik zie geen verschil tussen elektrisch- en brandstof aangedreven boten. En lawaai is echt geen issue, sterker nog, een elektroboot op flinke snelheid geeft ook overlast. Daarbij in de tijd van de plannen van de gemeente voor de brug werd ook direct al geroepen dat de 'explosiemotoren een halt toegeroepen moesten worden'. Explosiemotoren, alsof je met een kernramp op de plas vaart. Fijn dat een club mensen het plezier van een ander volledig om zeep helpt. Zullen trouwens we direct ook maar brandstof-aangedreven auto's uit de wijk weren? Als, volgens een aantal hieronder, elektrisch de toekomst is dan zeg ik ook weg met de auto uit de wijk de Leyens. Laten we het met z'n allen leefbaar houden en laat niet één of andere community bepalen wat er wel en niet mag zonder daarbij de rest van de bewoners op een fatsoenlijke manier te raadplegen. Of gaan jullie dan ook de sloep van onze burgemeester aan de ketting leggen?

bewoonster aan de plas

19-06-17 om 17:08

Ik kies uiteindelijk toch voor optie A. De plas is geen doorgaande route (nog niet) en alleen bestemd voor pleziervaart. Raar dat bewoners ontheffing konden krijgen van Rijkswaterstaat. Dat moet m.i. onmiddellijk worden teruggedraaid. Er wordt op dit moment te veel gevaren met een motorboot die op diesel vaart. Steeds meer jongelui maken hier gebruik van. Zij geven de voorkeur aan veel snelheid en geluid (van b.v. een radio). Daar moet paal en perk aan worden gesteld. Het is een recreatiegebied en rust is hier geboden!!! Het zou echter geen probleem zijn als iedereen zich aan de regels houdt, maar ja .....de praktijk leert anders. En wie controleert????
De handhaving is echter een probleem; geen goed idee om de bewoners dit te laten opknappen.

Anoniem

18-06-17 om 20:43

“ Iedereen mag varen op het Noord Aa” wat een fantastische kop in een artikel in het AD van 17 juni 2017. Maar mijn enthousiasme werd al snel getemperd en ik kreeg een dejavu; echter een uitspraak van een landelijke politicus ‘minder minder’ leidde tot vervolging en hij had het nog geen eens over een totaal verbod.
De Zoetermeerse Plas is van heel Zoetermeer, dus iedereen mag daar varen. Helemaal eens met deze stelling, hoe meer plezier we met elkaar, in een toch al hectische en individualiserende samenleving hebben, juich ik alleen maar toe. 'Vaarsnelheid blijft maximaal 6 km/uur voor motorvaartuigen vanwege veiligheid voor zwemmers en rust op het water'..... Zeker gewenst want recreëren en plezier maken doe je met elkaar en zonder overlast te veroorzaken ook aan je natuurlijke omgeving“
…….Op de Zoetermeerse plas vaar je motorisch alleen met een (extra) elektromotor”……………… hier gaat de schoen toch echt wringen.
Ik wil beginnen dat ik verbaasd ben over het feit dat het Beheersoverleg Noordelijk Plassengebied vindt dat zij een gezamenlijke doel hebben, nl. het bijdragen aan een mooi recreatie- én natuurgebied voor iedereen, zonder dat daarin de doelgroep booteigenaren met een brandstof gedreven motor in vertegenwoordigd is. Wordt ik als bezitter van een boot met een brandstofgedreven motor vertegenwoordigd in dit beheersoverleg?
De gemeente vindt bij monde van Leon Hoof in een publicatie van 2 februari 2017 dat: ‘Er gebeurt veel rondom de Noord Aa. Daarom is het belangrijk om met iedereen die betrokken is bij het gebied om de tafel te zitten,’ legt Leon van Hoof uit. Hij brengt alle partijen bij elkaar en regelt het overleg vanuit de gemeente. (bron: Gemeentelijke publicatie: Beheergroep Noord Aa 2 februari 2017).
Volgens mij is de gemeente een doelgroep vergeten, en wel de doelgroep waar het over gaat; de eigenaren van een boot met een brandstof gedreven motor. Waarom deze doelgroep zo stigmatiseren? Ik weet niet hoe het u vergaat op de weg, maar was ik in het verkeer extra alert op brommers en scooters, ik heb anno nu mijn radars extra aanstaan voor de e-bike, zeg maar de elektrisch aangedreven boot op het Noord Aa. Is het verbod een milieumaatregel? Hoe milieu vriendelijk zijn elektrisch aangedreven motoren? Immers elektromotoren zorgen voor een groeiende stroom aan oude, uitgeputte accu’s. Hoe slecht is dat voor het milieu? Hoe milieuvriendelijk is elektrisch varen? Elektrisch varen vraagt ook stroom en een accu gaat niet eeuwig mee. Bij elke oplaadbeurt verliest een accu onvermijdelijk een klein beetje opslagcapaciteit. Is hier onderzoek naar gedaan? Nu wordt elektrisch varen gelijk als standaard aanvaardt zonder dat aangetoond is dat dit beter is voor Zoetermeer en het milieu.

Zoetermeer lijkt al heel lang aandacht te besteden aan burgerparticipatie. De uitslag van de peiling op deze website gaat, zoals wordt aangegeven, mee met het voorstel dat aan het college en de gemeenteraad wordt aangeboden. Hoe democratisch is dat. Er wordt dus verwacht (en veronderstelt) dat voor – en tegenstanders deze website kennen, gevonden hebben of ingevuld hebben. Democratie via (sociaal)media en niet vanuit het warme contact, niet vanuit het plegen van hoor en wederhoor. Erg zwak voor een gemeente die de mening van haar inwoners belangrijk vindt. De doelgroep waar het over gaat kan dus alleen reageren via (sociaal) media, als ze dat al bij toeval weten. Mwahhhh……….. dit zet aan tot denken.
Waar is de cijfermatige onderbouwing dat brandstof gedreven varen (niet limitatieve opsomming):
• Overlast veroorzaakt
• Het milieu zwaarder belast
• Voor overlast zorgt
• Gevaarlijk is
• Verontreinigend
Welke bewijzen zijn er dat de recreant met een benzinemotor overlast veroorzaakt. Is dit gestaafd door onderzoek (b.v. hoeveel controle s, overlastcijfers, processen verbaal zijn er opgemaakt?) Welke overlastcijfers zijn er beschikbaar waaruit blijkt dat de brandstof gedreven motor geluidsoverlast veroorzaakt? Ik zie ze niet gestaafd waardoor de verbanning van de benzinegedreven motor noodzakelijk is. Ze zijn mij niet duidelijk geworden.

Wat is de mening van het Hoogheemraadschap? Wat zijn eventuele (extra)kosten voor het onderhoud van de plas omdat er gevaren wordt met de brandstofedreven motoren? Ik zie geen enkele onderbouwing dat het varen door de vergunninghouders met brandstof gedreven motoren tot extra overlast, kosten, gevaar gewonden en of dodelijke slachtoffers heeft geleid. Dus kennelijk worden nu regels opgesteld aan de hand van het onderbuikgevoel ’ ik wil geen brandstof gedreven motoren op de plas’ doet me denken aan het gedrag van stampvoetende kleine kinderen zonder onderbouwing.

Een rondje kunnen varen over Rotte, Oude Rijn en Vliet. Vorig jaar opperden provincie, twee waterschappen, betrokken gemeenten en Staatsbosbeheer dit idee. Om van droom naar daad te komen, sloegen betrokken partijen de handen ineen. Op 5 april 2017 werd in Zoetermeer het startsein gegeven voor een visie- en haalbaarheidsonderzoek van een dergelijke vaarroute. Inclusief het Noord-Aa waar ook de Ooivaartvaart gebruik van kan maken. Hoe staat dit in verhouding tot het acht spelregels?

Het zal u niet verbazen, ik kies voor optie C, maar wil graag het gesprek aan gaan. Eerst maar eens aantonen dat de benzine gedreven vaartuigen zoveel overlast veroorzaken ten opzichte van de andere pleziervaart (hard gaan die windsurfers he!!!!) en dat er zoveel meer ongelukken/overlast door brandstof gedreven motoren worden veroorzaakt. We staan met z’n allen voor een bloeiender en bruisende recreatiegebied, goed voor Zoetermeer, met alle gebruikers ook de eigenaren va de met brandstofgedreven motoren. In breder perspectief gaat moet het dus gaan om een impuls van de leefbaarheid en kwaliteit van het gehele gebied Noord Aa en zich niet richten en ‘straffen’ van de eigenaren van een brandstofgedreven motorboot. Ik ga graag de discussie aan, maar wordt niet graag overvallen door een besluit waarbij lijkt dat ik als betrokken partij ben gehoord en heb mogen participeren, want gemeente Zoetermeer....dat heb ik niet als eigenaar van een boot met een een benzinegedreven motor!!!!!!!!!!!!!!

Ron

18-06-17 om 14:19

Laat ik beginnen dat varen een genot is.
Wij hebben een boot met brandstofmotor super stil, erg zuinig en in een bun.
Toen we overgingen van elektrisch naar brandstof hadden omwonenden niet door dat het brandstof was vanwege de stilte.
De 6 km/u regel is mij duidelijk en houd mij er netjes aan.
Waar het mis gaat zijn de boten van de zeilclub , reddingsbrigade en surfclub welke zonder maar een reden met hoge snelheid over de plas gaan. Zeker de reddingsbrigade heeft z'n regelmatige speelmoment en gaan volgeladen met passagiers volgas over de plas waarvan is de video-opnames heb. Ik gun ze plezier maar laten we ons er allemaal aan houden.
Met goedkeuring en een vergunning heb ik nu een mooie boot en motor. Nooit ga ik buiten Mn boekje en wil graag nog jaren doorvaren. Ook als de sluisjes/overtoom er zijn om naar leiden te kunnen. Die plannen liggen klaar en het wachten is op de financiën . Hoe ga je dan met de elektrische boot op stap? Praktisch niet mogelijk. En dan de bezoekers van Zoetermeer die met hun brandstofmotoren een bezoekje komen brengen. Ook niet mogelijk.
De werkgroepen die zicht hiermee bezig houden moeten stoppen met het betuttelen, zeuren en zaniken.
Het zijn het type mensen die ergens iets van vinden maar niet met je in gesprek gaan. Nee dat durven ze niet maar uiten hun frustratie en onvermogen met het schrijven van snode plannetjes om andere te treiteren.
Mn boot heeft een naam en is geregistreerd. Als er nu wat is nodig ik de mensen uit voor een gesprek en men mag mij zeker aanspreken wanneer er iets niet klopt.
Dus mijn advies; stop met het betuttel en start de dialoog.
Overigens weet ik dat ook elektromotoren hard kunnen, geluid maken en gevaarlijk zijn.

Mocht men het toch willen beperken laat de vergunninghouders hun vergunning houden tot ze verhuizen en geef geen nieuwe af. Dit beperkt iig.

Overboord dit plan op punt 3

Dirk en Gonneke Storm

18-06-17 om 13:33

B.
goed voorstel. Terug naar de oorspronkelijke situatie waarin verbrandingsmotoren niet toegestaan waren.
Wij hebben moeite met het delegeren van de handhaving aan de bewoners. (Punt 7) Dat zien wij niet zitten. Verder moet er wel een oplossing gevonden worden voor de bewoners die nu met vergunning met een verbrandingsmotor varen.

Anoniem

18-06-17 om 12:58

B punt 3 zie meer in handhaving van de snelheid en overlast harde muziek dan een bepaalde groep te verbieden te mogen varen.

Krijn Hofland

18-06-17 om 11:03

B: Ik vind het een goed voorstel, maar heb moeite met een onderdeel, namelijk:
' Uitgangspunt voor gemotoriseerde boten wordt elektrisch varen. Er komt geen verbod op het bezit van brandstofgedreven boten, wel op het gebruik ervan. Op de Zoetermeerse plas vaar je motorisch alleen met een (extra) elektromotor."
Onduidelijke regel met als gevolg dat brandstofgedreven boten gewoon op de plas gaan varen. Veel duidelijker is: ' het is alleen toegestaan om te varen op de Zoetermeerse plas met een boot die aangedreven wordt door een elektromotor'
Verder ben ik erg benieuwd wie en hoe het vaarbeleid wordt gehandhaafd.

Mandy van Polanen

17-06-17 om 22:42

Zeker weten Optie A!!

J.Hoornweg

17-06-17 om 20:30

Motorboten niet gewenst, alleen elektrische en met beperkte snelheid is op deze plas en aan-verwante wateren zeker gewenst.
Nu zijn er door deze situatie (toegestaan van de provincie?) Jongelui met flinke Moterboten en met luide radio's aan boord een veel voorkomend verschijnsel.
Kortom alleen elektrisch is de noodzaak.
Met vriendelijke groet John Hoornweg

Ton Kant

17-06-17 om 16:11

A. Is een prima breedgedragen voorstel, dat helpt de veiligheid te bewaren en lucht en water schoner te houden. Handhaven is zeker nodig, m.n. Tegen geluidsoverlast.

J.M. Lamot

17-06-17 om 15:38

Ik vind het discriminatie. Een paar bewoners, rond een uitloper van de plas, willen deze plas veranderen van een "Recreatie Plas" in een "Begraafplaats" inclusief de daarbij behorende rust en stilte. Wij aanwoner aan de plas, op een ander deel, hebben wel de daarbij behorende "Overlast" van de vele motorclubs die nagenoeg elk weekend met luid gebrom langskomen cruisen. Wanneer je aan een recreatie gebied woont, dan weet je dat daar gerecreëerd wordt. Zwemmen gebeurt in een beperkt gebied langs het strand. Het grootste deel (99%) van de plas is zwemvrij. Wel veel wind surfen en indien mogelijk storm surfen. Die snelheden zijn ook gevaarlijk. Een stad / regio heeft recreatie nodig. Motor boten moeten kunnen. Een slakkengang is onnodig! De Plas is ruim genoeg, OOK voor echt varen!

Martijn B

17-06-17 om 12:45

A
Het is op zich een goed voorstel, maar mensen die geen boot in de haven of aan de broekwegwetering hebben liggen kunnen alleen een boot te water laten bij de trailerhelling. Dat is niet snel de moeite waard, dus denk ik dat er in de praktijk niet zo veel zal veranderen.
Handhaven van het verbod op verbrandingsmotoren is goed vanwege geluidsoverlast, omdat een snelheidsverbod niet te controleren is, en de plas te klein is voor een motorbootgebied.
Mocht er inderdaad meer verkeer op het water komen is goed om ook elementaire regels uit het BPR zichtbaar op te hangen, zoals de voorrangsregels.

Jan Hasselman

17-06-17 om 12:24

C. Ik vind het geen goed voorstel:
Punt 4.
Ik vind dat hier te gemakkelijk een standpunt wordt ingenomen; n.l.:
"ELEKTRISCH VAREN IS DE STANDAARD"
Waarom is dit eigenlijk de standaard?
Waarom zou er niet met een diesel-of benzinemotor mogen worden gevaren?
Heel veel mensen wonen al lang in de Leyens aan het water en hebben in de loop van de tijd een boot(je) aangeschaft.
Zowel elektrisch als met brandstof aangedreven.
Als elektrisch de standaard wordt, dan moeten veel mensen een nieuwe motor aanschaffen.
Ziet u dit gebeuren?
Dit is een papieren besluit en derhalve niet te controleren.

Waarom niet alles vrijlaten en alleen controleren op de vastgestelde snelheid van 6 km.

Als er te hard wordt gevaren, door wie en wanneer wordt er dan opgetreden?
Krijgen we waterpolitie?
Ik geloof er niets van !!!!
Met vriendelijke groet en veel vaarplezier toegewenst.
Jan Hasselman

Anoniem

17-06-17 om 11:28

Antwoord A omdat benzinemotoren geluidsoverlast geven

Anoniem

17-06-17 om 11:22

A

bewoner aan plas

17-06-17 om 11:16

A

Robin

17-06-17 om 8:01

Uitbreiding van plas doormiddel van doorgang naar Vlietlanden is de oplossing. Bloeinder en bruisende recreatiegebied goed voor Zoetermeer. Met handhaving van brandstof aangestuurde motorbootjes.

Tiemen baas

17-06-17 om 6:17

Helemaal verbieden , gesloten plas de benzine die wegvloeit, blijft in het noordaa en spoelt niet weg richting zee, ohja en Dreft op de olievlek gooien helpt maar verplaatst het probleem gaat beneden liggen. Je ziet steeds meer motorboten komen ik geloof niet dat die allemaal een vergunning hebben, de ene heb keiharde muziek de ander zit te zuipen. Waarom zo 'n jacht en regels met vissen ,en iets wat 10 keer schadelijker is voor de plas laten we al jaren gaan. Zolang de plas niet gekoppeld is aan door gaant water aub afschaffen!

Anoniem

16-06-17 om 23:08

B, ik vind dat bewoners van wel met een brandstof gedreven motor mogen varen. Ik snap dat dit niet te controleren is, maar het zijn maar een paar boten, dus dat vind ik geen probleem als daar een uitzondering op wordt gemaakt.

Irene Oosting

16-06-17 om 23:05

A. Elektrisch varen is de toekomst!

Cookie-instellingen