Pilot matchfunding

 

Dit online (gedeelte van het) samenspraaktraject is afgerond. Je kunt hier niet meer meedoen. Kijk snel bij lopende projecten waar je nu wel online aan mee kunt doen.

 

 

 

De gemeente start binnenkort met de pilot ‘matchfunding’. Het is een uitbreiding van het project Buurtdromen, waarbij inwoners geld konden inzamelen om hun ideeën in de stad te realiseren. Bij matchfunding gaat het erom dat niet alleen Zoetermeerders, maar ook fondsen gaan deelnemen in het crowdfunden. Zo wordt de kans dat het bedrag  gehaald wordt groter. De gemeente neemt zelf ook deel door een subsidie te verstrekken aan de initiatiefnemers.

De gemeente streeft ernaar de gemeentelijke subsidie begin 2017 beschikbaar te stellen. Hierna kan het matchfunden in Zoetermeer van start gaan. Dit gebeurt via de landelijke site www.voorjebuurt.nl.  Op deze site wordt het geld ingezameld via de methode van crowdfunding. Deelnemers hebben een bepaalde periode de tijd om het beoogde bedrag in te zamelen. De nieuwe subsidie van de gemeente en de eventuele subsidies uit fondsen komen hier ook op te staan, zodat bij ieder project in één oogopslag te zien is hoeveel geld nog nodig is en hoeveel dagen er zijn om dit bedrag te halen. Zodra het bedrag behaald is, krijgt de initiatiefnemer het geld uitgekeerd om het idee uit te voeren.


Eerste concept ‘matchfunding’

De gemeente Zoetermeer werkt momenteel aan het collegevoorstel voor de pilot matchfunding. Tot nu toe is er nagedacht over de mogelijke spelregels bij matchfundinitiatieven en hoe het proces eruit gaat zien. Dit eerste concept is hieronder terug te vinden.

Wij zijn benieuwd naar uw mening over dit concept. Wat vindt u hiervan? Zou u gebruik maken van de matchfundsubsidie? Waarom wel of niet? Heeft u nog suggesties of aanvullingen? Wij horen het graag. Onderaan deze pagina kunt u een reactie achterlaten en met elkaar in discussie gaan.


Spelregels, proces etc.

 

Algemeen

 • Duur pilot: 1 jaar
 • De pilot start in februari/maart 2017
 • Er wordt een koppeling met Biz² gemaakt. Initiatiefnemers kunnen Biz² vragen om ondersteuning bij bijvoorbeeld het berekenen van benodigde budgetten, aanvraag van vergunningen, de juiste ‘lijntjes’ binnen de gemeente vinden, verduidelijking/verheldering van het plan van aanpak/voorstel
 • Initiatieven m.b.t. speeltuintjes etc. in de openbare ruimte zijn niet toegestaan.
 • Om de pilot succesvol te laten verlopen is het noodzakelijk dat er ‘ambassadeurs’ aanwezig zijn op de vakafdelingen. Zij kunnen initiatieven oppakken en laten landen.

Financieel

 • Max bedrag: 2500 euro bijdrage per initiatief vanuit de gemeente. Uitzonderingen kunnen mogelijk zijn in speciale gevallen.
 • Het geld wordt toegekend d.m.v. ‘cheques’ die het bedrag uitdrukken. Cheques t.v.w. 250, 500, 750, 1000, 2500.
 • Verdeling van geld: 50% van de initiatiefnemer zelf (crowdfunding & mogelijk uit zoetermeerfonds.) 30% fonds 1818, 20% vanuit de gemeente.
 • Een initiatief ontvangt de bijdrage van fonds1818 wanneer 40% van het streefbedrag is behaald.
 • Opstapelen van geld/subsidies is toegestaan. Er mag alleen geen bijdrage/subsidie vanuit de overheid gebruikt worden. (zoetermeerfonds wel toegestaan)
 • Maximum bedrag voor een initiatief is 15.000 euro

Overige punten

 • Voordat een initiatief wordt uitgevoerd/de matchfunding van start gaat, voert de gemeente een ‘controle’ uit of het initiatief überhaupt mogelijk is en geschikt is voor matchfunding. De stappen worden toegelicht in het schema hieronder.
 • Voordat een initiatief op Voorjebuurt geplaatst wordt, dient de initiatiefnemer contact te leggen met fonds1818.
 • Initiatieven en materiaal dat gebruikt wordt dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen van de gemeente. Mogelijk kan materiaal alleen via de leverancier van de gemeente besteld worden.
 • Bij elk initiatief worden (vooraf) afspraken gemaakt over het beheer (bijv. gebruikt materiaal en geplaatste objecten in de openbare ruimte). De gemeente voert hier controle op uit. Wanneer de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, heeft de gemeente het recht om de materialen/objecten te verwijderen uit de openbare ruimte.
 • Ondernemers/bedrijven kunnen ook initiatieven indienen. Zij maken echter geen kans op cheques uit het B33 budget (SB projecten). Ondernemers kunnen wel kans maken op een bijdrage bij sociale/wzi projecten.
 • Inwoners (geen rechtspersoon) moeten er rekening mee houden dat zij maximaal 3.000 euro van fonds1818 kunnen krijgen.
 • Initiatieven dienen een maatschappelijk of sociaal doel te hebben.
 • Draagvlakte moet aangetoond worden. De wijkbeheerder heeft een doorslaggevende rol bij het controleren van draagvlak & de aanduiding van ‘gevoelige’ initiatieven. Het organiseren van een samenspraakbijeenkomst is wellicht nodig om draagvlak aan te tonen en mogelijke bezwaren te inventariseren. De gemeente kan hierbij faciliteren.

Proces ‘matchfundinitiatief’

 
 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ontvangen reacties

Mario  17-11-16 om 16:03

Is het zo dat een initiatief welke niet binnen de aandachtsgebieden van Fonds1818 en hier dus ook geen bijdrage van zullen ontvangen ook voor het matchfunding project worden afgewezen? Daarmee vallen direct een aantal, zo niet vele initiatieven buiten de scope. 

Daarnaast denk ik dat er duidelijkere regels of harde(re) toezeggingen moeten zijn vanuit Gemeente en Fonds1818, Bijvoorbeeld wij verdubbelen de bedragen die via crowd funding binnen komen. Op deze manier is het belang van het gedeeltelijk crowdfunden groter en is het slagen van een project ook gebaseerd op de acceptatie van -en ondersteuning door de inwoners van Zoetermeer van belang: De inwoners zijn enthousiast en daarom dragen Gemeente en Fonds1818 bij!

Een voorbeeld is de crowdfunding campagne van RC Club Zoetermeer en wel via het voormalige Buurtdromen. Onze plannen vielen buiten de aandachtsgebieden van Fonds1818. Maar dankzij Buurtdromen en donaties door vele enthousiaste inwoners van Zoetermeer (en ook buiten Zoetermeer) zijn de financiën wel degelijk rond gekomen. Dit was nooit gelukt wanneer alleen de scope van Fonds1818 was toegepast.

Samenvattend, ik hoop dat matchfunding breder is dan alleen de aandachtsgebieden van Fonds1818. Zo niet, dan ben ik bang dat matchfunding weinig nieuwe mogelijkheden zal creëren.

Cookie-instellingen