Mobiliteitsvisie

Update: 20 september 2017 | Mobiliteitsvisie Zoetermeer 2030

Zoetermeer wil nog beter bereikbaar en nog verkeersveiliger worden. Er zal de komende jaren onderzoek worden gedaan naar nieuwe regionale wegen en andere maatregelen om sluipverkeer door de stad tegen te gaan; naar mogelijke maatregelen om gevaarlijk verkeersgedrag te beperken en er zal onderzocht worden of nieuwe RandstadRaillijnen gerealiseerd kunnen worden naar steden als Leiden, Delft en Rotterdam. Dat staat onder andere in de nieuwe Mobiliteitsvisie Zoetermeer 2030 die het college van B&W heeft vastgesteld en voor besluitvorming naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Wethouder Marc Rosier is blij met de nieuwe mobiliteitsvisie: 'Als stad moet je snel kunnen inspelen op veranderingen. In samenwerking met de Metropoolregio wordt de kwaliteit van de haltes en directe omgeving aangepakt. Ook wordt er samen met de Provincie en de Metropoolregio gekeken om het Ov-netwerk te optimaliseren. Ook blijft Zoetermeer werken aan een aantrekkelijk fietsnetwerk.'

In de nieuwe Mobiliteitsvisie staat beschreven hoe we in Zoetermeer de komende jaren willen omgaan met zaken zoals vervoer, verkeersdoorstroming, parkeren, fietsvoorzieningen, nieuwe wegen, nieuwe openbaarvervoerlijnen, verkeersgedrag en verkeersveiligheid. Inwoners, bedrijven en vervoerders hebben hun eigen wensen en ideeën als het gaat om verkeerszaken. Daarom werd de Mobiliteitsvisie Zoetermeer 2030 ontwikkeld samen met al deze betrokkenen. De resultaten van de samenspraak heeft de gemeente zo veel mogelijk meegenomen in de Mobiliteitsvisie.

 


De afgelopen tijd hebben er meerdere samenspraakmomenten plaatsgevonden. Relevante stukken kunt u hieronder vinden.

 

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen