104. Buytenwegh Palestrinarode

716 keer bekeken 21 reacties

U kunt tot en met donderdag 13 april reageren op de voorgestelde locaties. De gemeente betrekt uw inbreng bij de definitieve locatiekeuze. U krijgt geen persoonlijk antwoord op uw reactie. De gemeente plaatst een algemene reactie met de definitieve locaties in een plankaart op de website. De laadpalen worden vervolgens vooral op aanvraag geplaatst. Per aangevraagde locaties wordt een verkeersbesluitenprocedure doorlopen, waartegen bewoners officieel bezwaar kunnen maken.

De voorgestelde locaties zijn op een zorgvuldige manier gekozen. Daarbij heeft de gemeente rekening gehouden met verschillende criteria, waaronder parkeerdruk, ligging van stroomkabels, locaties van bomen, bereikbaarheid, vindbaarheid en zoveel mogelijk uit het zicht van woningen. Hierdoor is de mogelijkheid om locaties te verschuiven zeer beperkt.

21  reacties

21  reacties

Anoniem 31-03-17 om 16:42

Ik verzet mij tegen de voorgenomen plaatsing van laadpalen aan de Palestrinarode. Mijn argumenten:
1. Door meerdere oorzaken staat het beperkte aantal parkeerplaatsen de laatste maanden al erg sterk onder druk. Veel bewoners ervaren in toenemende mate problemen hun auto te parkeren.
2. De meeste bewoners aan de Palestrinarode hebben eigen oplaad faciliteiten beschikbaar. Meerdere parkeerplaatsen onttrekken aan de toch al sterk beperkte voorraad, lijkt onlogisch en zet het gehele parkeerprobleem onnodig verder onder druk.

Anoniem 31-03-17 om 17:54

Ik verzet mij tegen de voorgenomen plaatsing van laadpalen aan de Palestrinarode. Mijn argumenten:
1. Door meerdere oorzaken staat het beperkte aantal parkeerplaatsen de laatste maanden al erg sterk onder druk. Veel bewoners ervaren in toenemende mate problemen hun auto te parkeren.
2. De meeste bewoners aan de Palestrinarode hebben eigen oplaad faciliteiten beschikbaar. Meerdere parkeerplaatsen onttrekken aan de toch al sterk beperkte voorraad, lijkt onlogisch en zet het gehele parkeerprobleem onnodig verder onder druk.

Anoniem 31-03-17 om 20:25

Ik ben tegen de mogelijke plaatsing van een laadpaal. De reden:
1. Sinds het afsluiten van de parkeergarages. (Wat al als een verrassing kwam). Is de parkeerdruk al enorm toegenomen. Wat in de bochten zelfs tot gevaarlijke situaties leidt.
2. De meeste bewoners aan de Palestrinarode hebben eigen oplaad faciliteiten en hierdoor is een laadpaal onnodig.

Anoniem 31-03-17 om 21:49

Ook wij vinden dit een keuze die totaal niet past op de Palestrinarode. Het is stteds drukker waardoor de doorgang op het plein ook in het geding is voirsl voor hulpverleners . Door sluiten van garage wijken steeds meer mensen al uit. En inderdaad geen noodzaak voor elektrische laadpalen .

Frank van Bekkum 03-04-17 om 7:28

Wij hebben vernomen dat de gemeente de intentie heeft om een of twee parkeerplaasten met oplaadfaciliteit voor electrische voertuigen te creeeren op de Palestrinarode.
Wij hebben onze tweifels of dit een slimme investering is, en ook denken we dat dit voor de buurtbewoners mogelijk niet of nauwelijkes interresant is, en zelfs mogelijk verdere overlast zal veroorzaken.
Onze argumenten daarbij zijn:
- Meeste woningen in deze buurt hebben hun eigen parkeerruimte, welke simpel geschikt is te maken voor het laden van e-voertuigen, daar dit op eigen erf is. Er zijn reeds meerdere bewoners die dit ook doen.
- De buurt vormt voor bezoekers, buiten familieleden, kennisen en vrienden geen doel. Er zijn geen winkels, bedrijven, commercieele of nuts instellingen.
- Er is reeds aanzienlijk overlast van 'wild parkeerders' welke het gebrek aan parkeerruimte voor de buslijn 400 naar Leiden omzeilen door in deze woonwijk te parkeren. Dit lijdt regelmatig tot excessieven, zoals bijv. voor de huisnummers 2 t/m 8 en rond het pleintje voor 24 t/m 54.

Bij elkaar lijkt het een veel betere en logische investering om betere voorzieningen te creeren tegenover het benzine station en buslijn 400 halte langs de uitval weg naar Stolpwijk. Daar is iedere dag een duidelijk probleem met parkeerruimte waar te nemen, waar lukraak in de berm langs de weg naar de de 'tuintjes' geparkeerd wordt.
Het lijkt ons dat oplaadpunten hier ook ten rechte komen, dan in een woonwijk waar deze oplaadvoorzieningen -zonder extra kosten voor de gemeente- door de bewoners makkelijk zlef gecreeerd kunnen worden.

Anoniem 03-04-17 om 13:34

Ik ben tegen laadpalen op de gekozen parkeerplaatsen op de Palestrinarode. Het aantal openbare parkeerplaatsen is de laatste tijd al drastisch verminderd door het afsluiten van de openbare parkeerplaatsen onder de appartementen op de Palestrinarode en Charlie Parkerrode. Mede door deze afsluiting is de parkeergelegenheid in onze buurt nog meer onder druk komen te staan en dat zal alleen maar erger worden zodra er ook deze parkeerplaatsen komen te vervallen voor auto's die geen gebruik zullen maken van deze laadpalen.

Bewoner Palestrinarode 03-04-17 om 15:51

Ik lees dat het bepalen van deze locatie voor een laadpaal op een zorgvuldige manier is gebeurd waarbij rekening is gehouden met verschillende criteria, zoals parkeerdruk. Ik heb zelf het idee dat de locatie van een laadpaal tegenover Palestrinarode 25 is gekozen aan de hand van een kaart zonder de locatie vooraf te beoordelen.

Misschien is het een idee dat de gemeente eerst eens op verschillende momenten in de week een kijkje komt nemen op de gekozen locatie, zodat meteen zichtbaar is dat er nu al een tekort is aan openbare parkeerplaatsen op de Palestrinarode en Charlie Parkerrode. Sinds de parkeerplaatsen onder het appartementencomplex aan het begin van de straat afgesloten zijn, is er te weinig parkeergelegenheid in de straat. Er wordt zelfs op de stoep geparkeerd, omdat er geen andere mogelijkheid is. Dit is geen wenselijke situatie.

Bovendien hebben veel bewoners van de Palestrinarode een parkeerplek op eigen terrein waar ze voorzieningen hebben getroffen om hun elektrische auto op te laden. Ik begrijp het voorstel van een laadpaal op de Palestrinarode niet en ben tegen dit voorstel.

Anoniem 03-04-17 om 18:03

Beste gemeente,
Gezien de toenemende parkeerdruk op de Palestrinarode, als gevolg van het afsluiten van de parkeerplekken onder de dekwoningen in de nabijheid van de Palestrinarode, is het mijns inziens niet wenselijk om in deze straat laadpalen te plaatsen. Ik verzoek de gemeente om deze laadpalen elders te plaatsen. Dit zodat er voldoende "vrije" parkeerplekken voor de bewoners op de Palestrinarode overblijven. Overigens kunnen nagenoeg alle bewoners zelfstandig hun elektrische auto opladen bij hun eigen woning.

Met een vriendelijke groet,

Een bewoner van de Palestrinarode.

bewoner Palestrinarode 03-04-17 om 20:15

De bewoners aan de Palestrinarode hebben vrijwel allemaal de mogelijkheid, indien nodig, zelf oplaadfaciliteiten te realiseren. Voor de bewoners zelf is er dus geen noodzaak. Het voorgenomen besluit lijkt ons daarom niet echt "doordacht". De palen zullen waarschijnlijk gebruikt gaan worden door niet-bewoners. Dit terwijl de parkeermogelijkheden voor de bewoners zelf toch al onder druk staan door onttrekken van parkeerplaatsen onder de dekwoningen; ook al niet geweldig "doordacht". Kortom: graag opnieuw naar de tekentafel.......

Jeffrey 03-04-17 om 20:20

Hoeveel parkeerplekken willen jullie inkorten? Er zijn al veel te weinig parkeerplekken voor onze eigen deur. Nu zouden we daarvan op twee ook niets mogen parkeren?

Anoniem 04-04-17 om 7:29

Tegen het plaatsen van een laadpaal. Er is al een te kort aan parkeerplaatsen door het afsluiten van een parkeergarage. De auto's staan nu al overal op de stoep geparkeerd, waardoor het voor kinderen en volwassenen niet eens mogenlijk is om op de stoep te lopen. Vooral bij de bocht bij palestrinarode 18 staan de auto's vaak op de stoep. Het is daar een onoverzichtelijke bocht waar je nu regelmatig als voetganger op straat moet lopen omdat het door de op de stoep geparkeerde auto's niet mogenlijk is om daar te lopen.
Met vriendelijke groet, een bewoner.

Fam. Klein 04-04-17 om 8:40

Geen laadpalen aan de palestrinarode! Er zijn al te weinig parkeerplaatsen!!!

Henk Geut 04-04-17 om 8:48

Deze locatie is niet verstandig. De parkeersituatie is hier drastisch veranderd doordat de openbare parkeergarages onder de woondekken afgesloten zijn en aan algemeen gebruik onttrokken. Er wordt in de straat desondanks veel geparkeerd door bewoners van de woondekken, inclusief bedrijfsauto's. Daarnaast zijn er forensen die de bus naar Leiden nemen en hier hun auto parkeren. Kortom de straat is nu al overvol, zodat er auto's op de trottoirs staan. Onttrekken aan additionele parkeerplaatsen is derhalve het tegendeel van datgene wat zou moeten gebeuren.

bewoner Palestrinarode 04-04-17 om 12:57

Helemaal eens met onderstaande reactie!
Wij hebben vernomen dat de gemeente de intentie heeft om een of twee parkeerplaasten met oplaadfaciliteit voor electrische voertuigen te creeeren op de Palestrinarode.
Wij hebben onze tweifels of dit een slimme investering is, en ook denken we dat dit voor de buurtbewoners mogelijk niet of nauwelijkes interresant is, en zelfs mogelijk verdere overlast zal veroorzaken.
Onze argumenten daarbij zijn:
- Meeste woningen in deze buurt hebben hun eigen parkeerruimte, welke simpel geschikt is te maken voor het laden van e-voertuigen, daar dit op eigen erf is. Er zijn reeds meerdere bewoners die dit ook doen.
- De buurt vormt voor bezoekers, buiten familieleden, kennisen en vrienden geen doel. Er zijn geen winkels, bedrijven, commercieele of nuts instellingen.
- Er is reeds aanzienlijk overlast van 'wild parkeerders' welke het gebrek aan parkeerruimte voor de buslijn 400 naar Leiden omzeilen door in deze woonwijk te parkeren. Dit lijdt regelmatig tot excessieven, zoals bijv. voor de huisnummers 2 t/m 8 en rond het pleintje voor 24 t/m 54.

Bij elkaar lijkt het een veel betere en logische investering om betere voorzieningen te creeren tegenover het benzine station en buslijn 400 halte langs de uitval weg naar Stolpwijk. Daar is iedere dag een duidelijk probleem met parkeerruimte waar te nemen, waar lukraak in de berm langs de weg naar de de 'tuintjes' geparkeerd wordt.
Het lijkt ons dat oplaadpunten hier ook ten rechte komen, dan in een woonwijk waar deze oplaadvoorzieningen -zonder extra kosten voor de gemeente- door de bewoners makkelijk zlef gecreeerd kunnen worden

Dhr. T. Willard en Mevr. M. Page 04-04-17 om 15:30

Door het sluiten van de parkeerplaatsen onder het appartementencomplex op de Palestrinarode is al parkeeroverlast ontstaan en dit zal alleen maar toenemen door het plaatsen van laadpalen. Wij als bewoners maken dan ook ernstig bezwaar.

Marcel Riem 04-04-17 om 16:48

Wegens een tekort aan parkeer plekken wat is ontstaan door het afsluiten van de parkeergarages is het niet verstandig om nog is 2 plekken weg te halen als we al parkeer plekken te weinig hebben ook is er niemand in de buurt van de paal die een electrice auto rijd of iets anders wat moet opgeladen worden met een oplaad paal teven hebben de huizen een parkeer plek voor de deur waar een paal zou kunnen staan
Het zou mij verstandiger lijken om die mensen te helpen die een electice auto rijden dan kris kras oplaad palen te plaatsen in zoetermeer

De Hoop 04-04-17 om 22:25

Ik verzet mij tegen de voorgenomen plaatsing van laadpalen aan de Palestrinarode. Mijn argumenten:
1. Door meerdere oorzaken staat het beperkte aantal parkeerplaatsen de laatste maanden al erg sterk onder druk. Veel bewoners ervaren in toenemende mate problemen hun auto te parkeren.
2. De meeste bewoners aan de Palestrinarode hebben eigen oplaad faciliteiten beschikbaar. Meerdere parkeerplaatsen onttrekken aan de toch al sterk beperkte voorraad, lijkt onlogisch en zet het gehele parkeerprobleem onnodig verder onder druk.

Anoniem 06-04-17 om 22:34

Tegen!!

Anoniem 09-04-17 om 19:49

Ik ben tegen het plaatsen van de laadpaal, waardoor twee parkeerplaatsen verloren zullen gaan en ingenomen zullen gaan worden door 'derden' (= automobilisten die elders wonen).
Door het b&w-besluit in 2015 (N.B.: er is niet gecommuniceerd met de bewoners van de Palestrinarode van wat nu in de praktijk is gebleken verstrekkende gevolgen zijn van dit verstopte 'verkeersbesluit'!!) om ingevolge de Wegenwet tot onttrekking aan de openbaarheid over te gaan van 130 (eenhonderddertig!) parkeerplaatsen bij de dekwoningen van Vidomes, is het woonklimaat rond de Palestrinarode er niet beter op geworden: iedere snipper openruimte wordt thans gebruikt om al dan niet illegaal auto's te parkeren! Niet bevordelijk voor de verkeersveiligheid en de overzichtelijkheid: denk o.m. doorgang t.b.v. hulpdiensten.

Citroen (Palestrinarode 38) 12-04-17 om 14:48

Geachte gemeente,
In januari 2015 maakten een aantal bewoners van de Palestrinarode en aangelegen straten bezwaar tegen het
*Besluit ingevolge de Wegenwet Ontrekking aan openbaarheid van parkeerplaatsen bij de dekwoningen van Vidomes in Buytenwegh* .
De commissie Bezwaar- en Beroepsschriften heeft bij schrijven van 15 juli 2015 dit bezwaar ongegrond verklaard.
Reden hiervoor was dat de parkeersituatie in 2015 nauwelijks veranderd was t.o.v. 2011. Haal je de koekoek is het gezegde, toen waren de garages onder de dekken nog niet afgesloten!. Wel werd gelukkig door de Commissie gesteld: "Dat de situatie goed in de gaten wordt gehouden en dat zo nodig aanvullende maatregelen met de Stichting Vidomes zullen worden besproken".
Inmiddels is de afsluiting een feit en worden wij als bewoners dagelijks geconfronteerd met parkeeroverlast van 3e auto's, bedrijfswagens en oldtimers die vroeger waarschijnlijk in de dek-garages geparkeerd stonden.
En wat zijn die 'aanvullende maatregelen' ? Dat er nog 2 plaatsen worden onttrokken.
En waarom? Alle bewoners in de omgeving hebben voldoende oprit of ruimte voor hun garage om zelf een oplaadvoorziening te treffen.
Gemeente houd u aan uw belofte, neem positieve maatregelen en zoek een meer effectieve plaats voor uw laadpalen.

Anoniem 13-04-17 om 9:22

Omdat de parkeerdekken in de omgeving van de Palestrinarode moeilijker bereikbaar zijn geworden, zien we aan de Palestrinarode nu ook al parkeerders, die we tot voor kort niet zagen. De laadpalen, die twee parkeerplekken gaan innemen, makem het probleem dus nog groter. Er zijn bovendien nu al garages van bewoners geblokkeerd door weinig nadenkende parkeerders.

Cookie-instellingen