54. De Leyens Hitchcockstrook

338 keer bekeken 2 reacties

U kunt tot en met donderdag 13 april reageren op de voorgestelde locaties. De gemeente betrekt uw inbreng bij de definitieve locatiekeuze. U krijgt geen persoonlijk antwoord op uw reactie. De gemeente plaatst een algemene reactie met de definitieve locaties in een plankaart op de website. De laadpalen worden vervolgens vooral op aanvraag geplaatst. Per aangevraagde locaties wordt een verkeersbesluitenprocedure doorlopen, waartegen bewoners officieel bezwaar kunnen maken.

De voorgestelde locaties zijn op een zorgvuldige manier gekozen. Daarbij heeft de gemeente rekening gehouden met verschillende criteria, waaronder parkeerdruk, ligging van stroomkabels, locaties van bomen, bereikbaarheid, vindbaarheid en zoveel mogelijk uit het zicht van woningen. Hierdoor is de mogelijkheid om locaties te verschuiven zeer beperkt.

2  reacties

2  reacties

Anoniem 30-03-17 om 17:59

Het heeft er alle schijn van dat er voldoende parkeergelegenheid is, maar schijn bedriegt. Tenminste 4 vrijstaande woningen hebben ooit een garage gehad maar deze zijn inmiddels voor een ander doel in gebruik. Daarnaast hebben een groot aantal woningen een parkeermogelijkheid op eigen terrein, welke ook niet wordt gebruikt. Hierdoor zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar dan je zou verwachten en is het niet prettig dat er twee plaatsen opgeofferd zouden gaan worden. Als er echter een aanvraag zou komen stel ik voor het aantal te beperken tot 1 parkeerplaats.

John Ottes 30-03-17 om 18:46

De bocht in de Hitchcockstrook ter hoogte van perceel 101 levert dagelijks gevaarlijke situaties (bijna aanrijdingen) op. Ook rijden er regelmatig voertuigen over het voetpad op de hoek, waarover ik de gemeente al meerdere malen heb benaderd.
Een en ander wordt onder andere veroorzaakt door de onoverzichtelijkheid van de hoek, de beperkte straat-breedte en de hoeveelheid zeer grote (bevoorradings) vrachtauto's, één en ander gecombineerd met de regelmatig grove overschrijding van de ter plaatse geldende 30 Km/h.
Omdat de plaatsen bij de laadpaal ná het laden moeten worden vrijgemaakt betekent dit een aanzienlijke toename van het aantal verkeersmanoeuvres, waardoor de veiligheid nog verder afneemt.
Voor de veiligheid zou het beter om de laadpaal een 40-tal meters richting Elia Kazanstrook te plaatsen. Ten noorden van perceel 40 is een ruime parkeerplaats waar zonder het overige verkeer te hinderen, voluit gemanoeuvreerd kan worden.

Cookie-instellingen