28. Seghwaert Fretweide

709 keer bekeken 13 reacties

U kunt tot en met donderdag 13 april reageren op de voorgestelde locaties. De gemeente betrekt uw inbreng bij de definitieve locatiekeuze. U krijgt geen persoonlijk antwoord op uw reactie. De gemeente plaatst een algemene reactie met de definitieve locaties in een plankaart op de website. De laadpalen worden vervolgens vooral op aanvraag geplaatst. Per aangevraagde locaties wordt een verkeersbesluitenprocedure doorlopen, waartegen bewoners officieel bezwaar kunnen maken.

De voorgestelde locaties zijn op een zorgvuldige manier gekozen. Daarbij heeft de gemeente rekening gehouden met verschillende criteria, waaronder parkeerdruk, ligging van stroomkabels, locaties van bomen, bereikbaarheid, vindbaarheid en zoveel mogelijk uit het zicht van woningen. Hierdoor is de mogelijkheid om locaties te verschuiven zeer beperkt.

13  reacties

13  reacties

Thijs van Hinte 23-03-17 om 11:15

Graag zou ik de laadpaal op een andere locatie zien dit omdat we al reeds een parkeerprobleem hebben in deze straat. Daarnaast gaat de straat en de parkeerplaatsen ook nog op de schop word al een jaar of wat belooft maar komt maar geen voortgang in. Is het geen optie om de laadpalen op het terrein te plaatsen waar ook de esse op zit liggen ze voor bijna iedereen uit het zicht en kost het geen parkeerplaatsen.

Mvg
Thijs van Hinte
Fretweide 33

P.Th. Van der Wal 23-03-17 om 14:32

Wil geen elektrische oplaadpalen op de Fretweide. Er zijn al veel te weinig parkeerplaatsen en 2 extra plaatsen naast de gehandicapten plaatsen vergroot de parkeerdruk op de overige plaatsen.

Ron Hakhoff 24-03-17 om 12:13

Ik ben het niet eens met deze locatie , dit omdat er op de Fretweide sprake is van een zeer hoge parkeerdruk.
Als ik de gemeente was zou ik gaan praten met de eigenaar van het Esso tankstation aan de overkant van deze locatie omdat daar ruimte genoeg is om te parkeren.
Dus op deze locatie niet doen !!
Ron
Fretweide 1

theo roetman fretweide 2 29-03-17 om 20:01

ben het niet eens met de gemeente om hier electrische laadpalen te plaatsen omdat er al te weinig parkeerplaatsen zijn in deze straat er staan vaak genoeg auto s op straat geparkeerd als deze laadpalen er komen wordt de parkeerdruk alleen maar erger dus zeg ik nee niet doen

johan peer fretweide 4 29-03-17 om 20:54

geen goed idee daar het parkeer probleem op de fretweide al groot is, en dan verliezen we nog twee parkeerplaatsen zou het niet beter zijn deze palen te plaatsen bij een winkel centrum

MJ Hiltemann-Koenen, Fretweide 27 30-03-17 om 11:03

De parkeerdruk in de Fretweide is al zeer hoog en zal dat na de geplande herindeling ook blijven.
Waarom niet de laadpalen (waar ik overigens in principe wel voorstander voor ben) niet op de parkeerplaatsen naast Fretweide 39, in het straatje dat achter de Esso loopt richting Geitenweide. Dat zijn altijd al de laatste plekken die worden gebruikt. Of op de twee plekken naast de zijkant van nummer 1, of op de plaatsen tegenover de nrs 2a, 2b en 2c. Ook al langs de zijkant van huizen. Meest ideaal zou zijn op het Esso terrein, misschien valt daarover te onderhandelen.
Daarmee voldoet U dan meteen ook aan het streven van "uit het zicht van woningen etc. De geplande locatie van de palen t.h.v. no 14 is verre van ideaal.

H.J. Brouwer 03-04-17 om 9:53

Ik ben tegen het plaatsen van laadpalen bij parkeerplaatsen op de Fretweide in Zoetermeer. In uw stuk zegt u rekening te houden met de parkeerdruk. Ik wijs u op een aantal bijeenkomsten met bewoners van de Fretweide in 2012 of 2013 waarbij de hoge parkeerdruk onderwerp van gesprek was. De gemeente was voornemens de parkeerplaatsen op de Fretweide te herschikken, om zo meer parkeerplaatsen te creëren. Hiervoor waren zelfs al tekeningen gemaakt. De bomendiscussie in de wijk heeft het herinrichten van de parkeerplaatsen kennelijk vertraagd. Als u er nu van uit gaat dat de parkeerdruk hoger kan worden door twee plaatsen aan het aantal vrije plaatsen te onttrekken, spreekt u uw eigen beleid tegen.
Kortom zonder herinrichting van de parkeerplaatsen op de Fretweide GEEN aangewezen plaatsen voor laadpalen.

Pauline Vogel 03-04-17 om 17:23

Wij zijn het zeker niet eens met de plaatsing van de elektrische laadpalen. Er is hier al jaren een gebrek aan parkeerplaatsen. Daarbij heeft naar mijn weten niemand hier een elektrische auto, dus ik vraag me af of er sowieso in deze straat wel behoefte is aan elektrische laadpalen. Ik heb begrepen dat ze bij ons voor de deur geplaatst zouden worden (Fretweide 14). Wij hebben geen elektrische auto en zijn ook zeker niet van plan er een aan te schaffen. Misschien moeten ze alleen daar geplaatst worden waar de behoefte bestaat. Wij zitten in ieder geval niet te wachten op 2 parkeerplaatsen voor onze deur waar wij dan zelf helemaal niet meer kunnen parkeren.

P,C van Herk 05-04-17 om 7:53

Ik ben het niet eens met de gemeente om hier elektrische laadpalen te plaatsen. Er zijn al te weinig parkeerplaatsen in deze straat. En voor zover ik weet nog geen 1 elektrische auto . Als deze laadpalen er komen wordt de parkeerdruk alleen maar erger dus zeg ik nee niet doen!

Anoniem 07-04-17 om 11:14

Ook ik ben het niet eens met de gemeente om hier een oplaadpaal te plaatsen. Er zijn nu al niet genoeg plaatsen en dan missen we er weer 2.

P. BROUWER 09-04-17 om 0:19

Niemand in deze straat heeft een elektrische auto. Er zijn in deze straat al veel te weinig parkeerplaatsen. Tevens is er al een invalideparkeerplaats aanwezig on de straat wat de parkeerdruk al verhoogd. Als het gebeurd kan je het best 2 nieuwe parkeerplaatsen erbij maken echter is daar geen ruimte voor.

Michael halsema 09-04-17 om 23:29

Ook wij zijn het niet eens met deze locatie. Het is kwa parkeren al erg druk in de straat.
Geen goeie locatie voor deze laad palen dus.

middelbeek 10-04-17 om 22:10

De plaats van deze paal, die 2 parkeerplaatsen inneemt strookt niet met uw eigen criteria.
- parkeerdruk: onze straat staat al enige tijd op de nominatie om meer parkeerplekken te creëren (zie uw eigen plan/voorstel/tekening)
- strategische plek: dat is het niet, want het betekent dat wij of 2 lege plekken of 'vreemde' auto's voor de deur hebben, waar wij zelf niet meer mogen staan
- ligging/locatie langs zijgevels: dat zijn deze plekken niet, hij staat pal voor ons keukenraam. Tussen de voorgevel en parkeerplaatsen ligt alleen een stoep en een 'voortuin' van ong. één meter
- hinderlijk en in het zicht van de bewoners: hinderlijk omdat de huidige bewoners zelf geen elektrische auto's bezitten of aanvraag hiervoor hebben gedaan, in het zicht: pal voor ons keukenraam.

Er zijn plaatsen die qua ligging logischer zijn, centraler liggen en minder hinderlijk voor de bewoners en niet ten koste gaan van altijd bezette parkeerplaatsen. Bijv. aan beide kanten van het benzinestation, zowel aan de Fretweide en de Geitenweide kant is een heel brede grasstrook (vieze poepstrook) waar makkelijk plaatsen gecreëerd kunnen worden.
De kant van de Geitenweide is een zijgevelkant.
Op de hoek van de Fretweide en de Hindenweide, aan de Hindenweide kant is de zijgevelkant en is voldoende ruimte voor 2 plaatsen. De parkeerplaatsen die daar nu gemaakt zijn, stonden niet in een bestemminsplan en zijn door bewoners zelf gemaakt.

Wat zijn jullie redenen om voor zo'n plek te kiezen? Hebben jullie ter plaatse gekeken?
Ik ervaar het als oneerlijk en niet doordacht.
Dit deel van de Fretweide, nr. 2 - 18 is eerder benadeeld. Ik kocht dit huis in 1983. Toen had ik vrij uitzicht, geen bewoning en een brede straat aan de achterkant (dit verschil in breedte van de Hertenweide is overigens niet te zien op de plattegrond Google maps! hij lijkt overal even breed wat in werkelijkheid niet zo is). Inmiddels zijn alle drie die voordelen door de gemeente teniet gedaan.
Het deel vanaf de Hertenweide tot aan de Weidedreef kocht hun huis met een carport (alle bewoners hebben deze ingericht als tuin) maar hebben aan de voorkant dezelfde parkeerplaatsen als wij. Zij hebben geen bebouwing direct achter hun huis en is daar de Hertenweide de oorspronkelijke breedte gebleven, regelmatig staan daar auto's en caravans geparkeerd.
Conclusie: als de gemeente persé parkeerplaatsen en paal aan de voorkant van huizen wil plaatsen, lijkt mij het laatstgenoemde deel van de straat logischer en eerlijker.

Cookie-instellingen