Meer over de warmtevisie

In de toekomst is aardgas niet meer beschikbaar om onze woningen en gebouwen te verwarmen. Daarom is het nodig om nu al na te denken over andere manieren van verwarmen, koken en warm water maken.

De gemeente Zoetermeer stelt een warmtevisie op die laat zien welke aardgasvrije warmtevoorzieningen voor de hand liggen en waar en hoe we hiermee gezamenlijk aan de slag gaan. Dit is de Transitievisie Warmte.

De Transitievisie Warmte is het beginpunt voor het opstellen van plannen voor verschillende buurten. Dit zal samen met de bewoners uit elke buurt gebeuren.

Op basis van de verwachte haalbaarheid en betaalbaarheid wordt in de warmtevisie aangegeven welke wijken er naar verwachting vóór 2030 aardgasvrij kunnen worden en welke wijken nog niet. In het wijkuitvoeringsplan dat de gemeente daarna voor deze wijken maakt, bepaalt de gemeente samen met de huiseigenaren of er ook echt een haalbare en betaalbare om vóór 2030 aardgasvrij te worden.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen