Verkeersveiligheid Zoetermeer

Helpt u ons om Zoetermeer verkeersveiliger te maken? Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Sinds enige tijd is de dalende trend van verkeersongevallen gestopt. In Zoetermeer wordt al lang veel aandacht besteed aan verkeersveiligheid (wegen en fietspaden, voorlichting en educatie, en handhaving), maar ook in Zoetermeer is de laatste jaren sprake van een toename van het aantal (letsel-) onge­vallen. De impact van verkeersonveiligheid is groot. Ongelukken leiden tot veel persoonlijk leed en de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen zijn hoog. Alle overheden erkennen dat een trendbreuk noodzakelijk is en onderschrijven het motto: Maak een Punt van Nul verkeersslachtoffers.

Nieuwe maatregelen nodig

Het huidige verkeersveiligheidsbeleid in Zoetermeer is vastgelegd in het Actieplan Verkeers­veiligheid 2013. De maatschappij ver­andert, dat vraagt om nieuwe maatregelen. Er is sprake van vergrijzing, mensen worden ouder. Dit betekent dat mensen ook langer mobiel blijven en dat deze (kwetsbare) groep in het verkeer zal groeien. In de afgelopen jaren zien we een enorme groei in de aanschaf van de elektrische fiets (e-bike), vooral door ouderen. Verder zien we dat er steeds meer andere ‘licht elektrische’ voertuigen komen: elektrische step, scootmobiel, segway, elektrische bakfiets, hoverboard, monowheel. Dit leidt tot een grotere heterogeniteit in het verkeer; meer verschillende voertuigen, snelheidsverschillen en de vraag: waar horen deze voertuigen thuis; op het fietspad of op de weg?

Verkeer verandert

En het verkeer verandert. Het wordt met name in de stad steeds drukker, ook op de fietspaden. Er zijn nieuwe, stillere voertuigen. Er zit steeds meer techniek in de auto, waarmee we moeten leren omgaan. Er is meer afleiding door social media. Er is tevens sprake van veranderd verkeersgedrag: onvoldoende afstand houden, geen richting aangeven, elkaar geen ruimte geven, door rood rijden of oversteken en fietsen zonder verlichting. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Meer dan 95% van de verkeersongevallen is gedrag gerelateerd.

Daarnaast zijn er doelgroepen die om aandacht vragen: jonge onervaren bestuurders, verkeersovertreders en – zoals gezegd – de ouderen. Met het huidige beleid slagen we er niet in om te zorgen voor een trendbreuk. Er is hernieuwde, structurele aandacht nodig voor verkeersveiligheid. Daarom is de gemeente Zoetermeer haar Actieplan Verkeersveiligheid aan het actualiseren.

 

Wijkprikker

Met behulp van de Wijkprikker kunt u plekken op de kaart van Zoetermeer ‘prikken’ die u als verkeersonveilig ervaart. Ook kunt u een korte omschrijving van het veiligheidsrisico aangeven en of u dit ervaart voor bijvoorbeeld voetgangers, fietsers of automobilisten.

Participatie

Bewonersparticipatie is in het kader van verkeersveiligheid van groot belang. U weet namelijk wat er speelt in uw wijk, buurt en straat. Graag brengen wij met uw hulp de locaties in beeld die in onze gemeente de aandacht behoeven. Wilt u ons hierbij helpen? Ga dan naar de Wijkprikker.

Vragenlijst

Reactietermijn is verstreken.

April 2022: Uw reacties

Met ruim 1000 reacties op de Wijkprikker heeft u de gemeente flink uitgedaagd om de inhoud van de reacties te analyseren, maar vervolgens ook om iets met uw reacties te gaan doen. Een inventarisatie van alle reacties leest u hier.

Wat gaan we met uw reacties doen? We vergelijken ze met de (objectieve) ongevalscijfers en locaties waar ongevallen plaatsvinden en met onze bevindingen van de infrastructuur (wegen en fietspaden). In deze zogenaamde risicoanalyse vergelijken we theorie en praktijk met elkaar. We kijken hoe de weg of het fietspad er volgens de richtlijnen uit moet zien en  vergelijken dit met hoe de weg of het fietspad er in de praktijk uitziet. Dit geeft ons informatie  welke locaties en situaties we met voorrang moeten aanpakken.

Vervolgens kijken we waar we de aanpak van een onveilige locatie slim kunnen combineren met onze onderhoudsplanning van wegen en fietspaden. Dan hoeft een weg of fietspad niet kort na elkaar twee keer ‘op de schop . Deze planning wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Dit zal waarschijnlijk in september 2022 plaatsvinden.

We hebben u ook vier algemene vragen voorgelegd. U geeft in uw beantwoording een helder signaal af dat uw zorg vooral uitgaat naar de verkeersveiligheid in de wijk: als voetganger en fietser en naar de rijsnelheid van auto’s op doorgaande wegen. We zullen dit signaal oppakken en uitwerken in het op te stellen Actieplan Verkeersveiligheid dat na de zomer naar de raad gestuurd zal worden.

 
Cookie-instellingen