Opknapwerkzaamheden Berkelseweg

We gaan de Berkelseweg opknappen. De huidige weg is aan onderhoud toe en door de nieuwe woningen aan de Berkelseweg is de verkeerssituatie gewijzigd. De Berkelseweg is nu met tijdelijke voorzieningen ingericht naar een 50 km weg. Met het opknappen van de Berkelseweg, wordt het gehele wegprofiel definitief ingericht als een officiële 50 km weg.

Wat gaan we doen?

  • We gaan het oude asfalt inclusief de fundering vervangen
  • Aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen: Wegversmallingen en Asfalt drempels
  • Wegversmallingen
  • Asfalt drempels
  • Het fietspad opnieuw betstraten, waar dit nog niet is gebeurd
  • Een haag planten ter plaatse van de wegversmallingen en in de berm voor Berkelseweg 15 t/m 41
  • Aanbrengen en verbeteren van de verharde middenberm scheidingen in de weg aan het begin en het einde van de Berkelseweg
  • Ter hoogte van Katwijkerlaan 88 de duiker verbreden zodat de verkeerssituatie veiliger wordt.

Uitvoeren in fasen

De uitvoeringswerkzaamheden aan de Berkelseweg worden uitgevoerd in twee fasen. Als eerste wordt het gedeelte vanaf de rotonde richting Berkel en Roderijs tot aan de kruising bij de Driesprong aangepakt. Ter hoogte van de kruising met de Driesprong wordt in fase 2 op een later tijdstip uitgevoerd.

Reactie en vragen op het voorlopige ontwerp

Tot 29 augustus heeft u een reactie kunnen geven op het voorlopige ontwerp voor de Berkelseweg. Hierbij willen we iedereen bedanken die hier gebruik van heeft gemaakt.

In het overzicht reacties en antwoorden vindt u alle gegeven reacties en kunt u lezen wat we met uw reactie hebben gedaan of gaan doen. Een aantal reacties hebben tot aanpassingen in het voorlopige ontwerp geleidt. Hier kunt u de nieuwe ontwerpen bekijken voor de Berkelseweg.

Vervolg

De uitvoeringswerkzaamheden voor het opknappen van de Berkelseweg gaan van start in het eerste kwartaal van 2023, zodat de Driesprong tijdens de kerstperiode bereikbaar blijft. Omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

Voor aanvang van de werkzaamheden, worden belanghebbenden per brief en media geïnformeerd over de precieze startdatum en waar meer informatie te vinden is over de opknapwerkzaamheden.  

Cookie-instellingen