De binnenstad in gesprek

Over de toekomst van de Luxemburglaan en een deel van de Nederlandlaan

De gemeente Zoetermeer werkt samen met bewoners en ondernemers aan een levendige en aantrekkelijke binnenstad. Een binnenstad waar genoeg te doen is en waar mensen prettig kunnen werken en wonen. Daarom is vanaf 6 september 2022 de binnenstad in gesprek gegaan over de toekomst van de binnenstad. En specifiek over twee deelgebieden: de Luxemburglaan e.o. (deelgebied 3) en de Zuidflank Nederlandlaan (deelgebied 5a).

Het participatietraject startte op 7 september 2022 met een startbijeenkomst. Daarna zijn er twee safari’s in de verschillende deelgebieden geweest, zijn er straatgesprekken gevoerd en heeft er een wereldcafé en een themabijeenkomst plaatsgevonden. Ook was er de mogelijkheid tot online participatie via DoeMee Zoetermeer.

 

Wat doen wij met je inbreng?

Tijdens de laatste bijeenkomst in november is  een eerste versie van het vraag-en-antwoordstuk (concept buurtvisie) aan de aanwezige bewoners gepresenteerd en uitgereikt. Deelnemers hadden twee weken de tijd om te reageren op de inhoud en om aan te geven of uw suggesties, vragen en opmerkingen goed zijn genoteerd. Ook was er ruimte om ons feedback te geven op het concept. De ontvangen reacties zijn verwerkt in een definitieve versie. De buurtvisies gebruiken we voor het opstellen van de deelgebiedsvisies. De gebiedsvisie vormt samen met de eerder vastgestelde Visie Binnenstad 2040 de basis voor ontwikkelingen in de toekomst.  

Via onderstaande link kun je de betreffende buurtvisie lezen:

Via onderstaande link kun je de deelgebiedsvisies lezen: 

 
 

Verslagen

Lees hier de verslagen die zijn gemaakt van de verschillende bewonersbijeenkomsten.

 
 
 

 

  

 

Hieronder vind je een overzicht van de afgelopen bijeenkomsten met een korte uitleg en data op een rijtje.

Safari deelgebied 5a
Zuidflank Nederlandlaan

  • Datum: 20 september 2022
  • Tijdstip: 16.00-17.30 uur

Tijdens deze wandeling door het gebied hebben we de plannen en jouw wensen en ideeën besproken. Het ging bij deze bijeenkomst vooral over de inrichting van het openbaar gebied (zoals groen) en over de invulling van de vrije ruimte op de begane grond van het nieuw te komen gebouw.

 

Safari deelgebied 3
Luxemburglaan e.o.

  • Datum: 22 september 2022
  • Tijdstip: 16.00-17.30 uur

Ook tijdens deze safari hebben we de plannen en jouw wensen en ideeën besproken. Ook hier ging het vooral over de inrichting van het openbaar gebied (zoals groen) en over de invulling van de vrije ruimte op de begane grond van het nieuw te komen gebouw.


 

Wereldcafé deelgebieden 3 en 5a
Luxemburglaan e.o. en Zuidflank Nederlandlaan (gezamenlijk)

  • Datum: 19 oktober 2022
  • Tijdstip: 19.00- 21.30 uur

Tijdens deze bijeenkomst konden de deelnemers aan ronde tafels en in wisselende samenstelling hun ideeën en kennis met elkaar delen. Ook werden de uitkomsten besproken van de safari’s en het verdere vervolg.

 

Themabijeenkomst Luxemburglaan e.o. en Zuidflank Nederlandlaan (gezamenlijk)

  • Datum: 19 oktober 2022
  • Tijdstip: 19.00- 21.30 uur

Naast het organiseren van twee Safari's en een Wereldcafé is er ook een themabijeenkomst georganiseerd. Deze thema's zijn bepaald door de reacties die zijn opgehaald tijdens de startbijeenkomst, de Safari's en het Wereldcafé. De gekozen thema's werden tijdens de bijeenkomst verder uitgediept met de inhoudelijk adviseurs van de gemeente. Deelnemers konden meedenken over bepaalde oplossingen. 

Presentatie gebiedsvisie Luxemburglaan e.o. en Zuidflank Nederlandlaan (gezamenlijk)

  • Datum: 23 november 2022
  • Tijdstip: 19.00- 21.30 uur

De bijeenkomst van 23 november was de laatste in de reeks bijeenkomsten voor de gebiedsvisie. Op deze avond hebben wij gepresenteerd wat er bij de vorige bijeenkomsten (startbijeenkomst, safari’s, straatgesprekken, wereldcafé en themabijeenkomst) is opgehaald en wat er met deze input is en/of wordt gedaan. Belangrijk doel van deze avond was om jou een duidelijk beeld te geven wat er met jouw op- en aanmerkingen en vragen gedaan wordt (en wat niet) en hoe deze verwerkt worden in de gebiedsvisies. Naast het delen van informatie was er ook ruimte om de vragen die je  nog had te bespreken. In 2023 vindt besluitvorming plaats over de gebiedsvisies.

 


 

 

 
 
 

 

Cookie-instellingen