Schetsontwerp Centraal Park samenspraak

Het Dobbegebied is een van de meest unieke gebieden in het centrum van Zoetermeer. De gemeente wil het gebruik van het gebied verder stimuleren zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen. Daarom wordt het Dobbegebied omgevormd naar een Centraal Park waar voor iedereen iets te beleven is: van rustige ontmoeting rond het water en in het groen tot feestelijke bruis.

Afbeelding schetsontwerp Centraal Park (vergroot afbeelding):

De gemeente heeft in samenwerking met belanghebbenden de Visie Centraal Park opgesteld. In de periode van februari tot juli 2018 heeft bureau Sant en Co mede op basis van samenspraak een schetsontwerp gemaakt voor de aanpassingen van het gebied rond de Dobbe. Op 11 oktober hebben we de laatste versie van het ontwerp aan belangstellenden gepresenteerd en konden aanwezigen hun reactie bij ons achterlaten.

Omdat de Markt is aangewezen als evenemententerrein en deze zoveel mogelijk obstakelvrij moet zijn, is besloten het schetsontwerp Centraal Park daarop aan te passen.

U kon van 28 maart tot en met 11 april reageren op het schetsontwerp (niveau raadplegen). Daarna verwerken we alle opmerkingen in het samenspraakverslag. Het verslag wordt samen met het ontwerp ter besluitvorming aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. 

Cookie-instellingen