Praat mee over de plannen van SnowWorld

SnowWorld heeft plannen om te moderniseren. Hiermee willen zij het hele jaar bezoekers een aantrekkelijk programma bieden. Het zogeheten masterplan van SnowWorld bestaat uit de komst van een uitbouw van Adventure Valley met kabelbaan (zip-line), een hotel, kinderspeeltuin, het reguleren van de parkeerruimte en een verbouwing van het huidige pand. Samen met de gemeente onderzoeken zij of het mogelijk is om hun activiteiten hiermee uit te breiden.  Op 9 mei 2023, 27 juni 2023 en 26 maart 2024 zijn er bijeenkomsten geweest voor omwonenden en andere belanghebbenden om hen te informeren over de plannen en vragen en reacties op te halen die naar voren kwamen. 

Bijeenkomst 26 maart 2024 

Tijdens deze bijeenkomst werden de haalbaarheidsonderzoeken gepresenteerd door een extern onderzoeksbureau. De vragen en opmerkingen die gesteld zijn tijdens de bijeenkomsten in het voorjaar en zomer van 2023, zijn hierin meegenomen. De haalbaarheidsonderzoeken gingen o.a. over de onderwerpen: Behoefte hotel, aandacht leefomgeving met name over natuur en impact, uitstraling bebouwing, parkeergelegenheid en toename verkeer. Na de presentatie van de haalbaarheidsonderzoeken lichtte SnowWorld het Masterplan 3.0 toe. Daarna was er gelegenheid om vragen te stellen en om met elkaar in gesprek te gaan. De gemeente lichtte het proces en de vervolgstappen toe. Dit was de afsluitende bijeenkomst voor de haalbaarheidsfase. Het college en de gemeenteraad zullen een besluit nemen over de haalbaarheid van de plannen van SnowWorld. Dit gebeurt naar verwachting nog voor de zomer van 2024.  

Bekijk hier de presentatie die gegeven is op 26 maart en de vernieuwde plannen die SnowWorld heeft. Het was tot 9 april mogelijk om hierop te reageren. Alle vragen en antwoorden vind je hier.

Bijeenkomst 27 juni 2023

Op dinsdag 27 juni vond de tweede bewonersbijeenkomst plaats over het masterplan van SnowWorld. Deze verdiepingssessie was een vervolg op de bijeenkomst van 9 mei en had als doel om te inventariseren of er voor het uitvoeren van de haalbaarheidsonderzoeken nog andere vragen zijn of reacties die niet eerder naar voren zijn gekomen. De aanwezigen gingen in kleinere groepjes met elkaar in gesprek over de thema’s: Plannen van SnowWorld, Natuur en Duurzaamheid en Overlast. Ook lichtte de CEO van SnowWorld de plannen van SnowWorld nog een keer persoonlijk toe in een kleinere groep.

Lees hier het sfeerverslag van de tweede bijeenkomst op dinsdag 27 juni

Vragen en antwoorden

Tijdens de bijeenkomst op 9 mei met zo’n 100 omwonenden, zijn veel vragen gesteld en reacties gegeven. Ook via deze website zijn veel vragen en reacties binnengekomen.
Alle vragen en antwoorden vind je hier.

 

Bijeenkomst 9 mei 2023 

Tijdens de bijeenkomst op 9 mei hebben SnowWorld en de gemeente een presentatie gegeven over de plannen. Hier vind je de plannen van SnowWorld met daarin een aantal schetsontwerpen. 

Lees hier het verslag van de bijeenkomst van 9 mei. 

Derde bijeenkomst 26 maart 2024

Hier vind je de presentatie die op 26 maart is gegeven en de plannen van SnowWorld. 

Tweede bijeenkomst 27 juni 2023

Eerste bijeenkomst 9 mei 2023

Hier vind je de presentatie die op 9 mei is gegeven en de plannen van SnowWorld

Haalbaarheidsonderzoek en afsluitende bijeenkomst

In het najaar vinden er haalbaarheidsonderzoeken plaats naar de plannen van SnowWorld. Alle ontvangen reacties worden bekeken in de haalbaarheidsonderzoeken. In een derde bijeenkomst worden de resultaten van deze onderzoeken besproken met omwonenden.

Vervolg

Het college van B&W en de gemeenteraad nemen naar verwachting voor de zomer van 2024 een besluit over de plannen, alleen bij een positief besluit gaat het project door naar de Uitwerkingsfase. Daarmee wordt de fase van haalbaarheid afgesloten en worden de plannen verder uitgewerkt in de uitwerkingsfase. Ook dan krijgen de onderzoeken die in de haalbaarheidsfase zijn uitgevoerd, een verder vervolg en worden dan verder uitgewerkt. Bewoners en andere belanghebbenden worden ook in de verdere uitwerking van de plannen weer betrokken.  

 

 

Cookie-instellingen