Overkapte ontmoetingsplek jongeren Loevesteinpad

Jongeren hebben behoefte aan een eigen plek in de wijk waar zij elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente ondersteunt dit en biedt deze jongeren graag zo’n plek. Daarom zijn we van plan om een overkapte ontmoetingsplaats te bieden vlakbij het Loevesteinpad.

Hieronder vind je een afbeelding van de locatie aan het Loevesteinpad (oranje stip).

Uitgangspunten

We kiezen voor deze plek omdat jongeren al in en vlakbij het Seghwaertse Hout bij elkaar komen. Dat doen ze nu vooral op een plek waar ook veel jongere kinderen spelen, namelijk bij de skatebaan. Samen met de jongeren zelf, jongerenwerkaanbieder Gro-up Buurtwerk, wijkagenten en handhavers is gekeken naar een betere plek om samen te komen. Met elkaar kwamen we uit op het grasveld langs het Loevesteinpad aan de zijde van de Ruimtebaan. We willen een plek met overkapping plaatsen, zodat jongeren er ook met slecht weer kunnen zitten.

Bijeenkomst met betrokkenen

Op dinsdag 21 februari zijn de plannen tijdens een bijeenkomst met bewoners en jongeren gepresenteerd en was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. 

Ontwerpen

Er zijn twee mogelijke ontwerpen voor de ontmoetingsplek waar de jongeren uit kunnen kiezen. Je vindt ze hieronder.

Optie 1 Ontmoetingsplek Container (CBoX)            
Optie 2 Ontmoetingsplek Kjoep (HabiStad)
 
Optie 1 ingetekend op de locatie
Optie 2 ingetekend op de locatie
 

 

Vervolg

De komende tijd verzamelen en verwerken wij alle input van de jongeren en de bewoners. De uitkomsten kunt u dan hier bekijken. De verwachting is dat dit eind maart, begin april zal zijn.

Het streven is om de ontmoetingsplek nog deze zomer te realiseren. Hierbij zijn wel nog wat afhankelijkheden, namelijk de afhandelingstermijn van de benodigde vergunning om deze plek te realiseren, de hiermee samenhangende bezwaartermijn en opvolgend de leveringstermijn van de materialen en de beschikbaarheid van de aannemer voor de plaatsing.

Hier vindt u het verslag van de bewonersbijeenkomst op 21 februari 2023.

Uitkomsten bijeenkomst 21 februari 2023

Hier vindt u het verslag van de bewonersbijeenkomst op 21 februari 2023.

Reageren?

De reactietermijn is verstreken. 

 

Update 5 oktober 2023

De zomerperiode is benut om het ontwerp van en rondom de ontmoetingsplek verder uit te werken en het traject voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning te starten. Op basis van de input vanuit de jongeren, bewoners en wijkpartners is er met betrekking tot het ontwerp gekozen voor optie 1 ‘Ontmoetingsplek Container (CBox)’ op de hierboven (bij de ontwerpen) aangegeven locatie langs het Loevesteinpad. Hierbij zullen we ook extra groen, verlichting,  zitelementen, fietsenklemmen en prullenbakken plaatsen. De plek zal vanaf het fietspad met een voetpad te bereiken zijn.

Op dit moment loopt het traject rondom de omgevingsvergunning nog. Dit neemt wat extra tijd in beslag omdat er nog wat zaken nader moeten worden uitgewerkt op het vlak van de exacte positionering, de verlichting en aanvullen van de groenstructuur. Doel is om het traject voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning dit jaar af te ronden en de ontmoetingsplek dan in het eerste kwartaal van 2024 te realiseren.

 

 

 

Cookie-instellingen