Doorgeven van onveilige situaties in de Schouwenbuurt

In de Schouwenbuurt is onderhoud aan de openbare ruimte nodig. Ook moeten er ondergrondse kabels en leidingen worden vervangen. Om de overlast te beperken proberen we zoveel mogelijk werkzaamheden te koppelen en werkzaamheden door andere bedrijven logisch te plannen.  

We hebben van bewoners uit de Schouwenbuurt klachten ontvangen over het slechte onderhoud. Voordat de werkzaamheden aan de kabels en leidingen van start gaan, willen we de onveilige situaties in de buurt zo snel mogelijk oplossen. Denk bijvoorbeeld aan scheef liggende stoeptegels, gaten in de weg of een lantaarnpaal die het niet meer doet.

Hiervoor hebben bewoners van de Schouwenbuurt online via deze pagina kunnen reageren tot 10 februari 2024.

Stand van zaken

We hebben op 12 april 2024 de definitieve versie van de vragen en antwoorden online gezet. In die versie zijn alle vragen beantwoord. We gaan op diverse plekken in de buurt de verharding opknappen. Op enkele plekken is dat al uitgevoerd, net als het verbeteren van groen. De andere werkzaamheden aan de verharding in de buurt zijn uiterlijk in mei 2024 uitgevoerd. Op een later moment start de communicatie over de aanstaande grootschalige vernieuwing van de openbare ruimte.

Bekijk vragen en reacties   Bekijk aangevuld antwoordenblad

Cookie-instellingen