Nieuwe huisvestingsverordening

Wat is de huisvestingsverordening?

In de huisvestingsverordening staan regels waarmee de gemeente onder meer:

  1. bepaalt wie in aanmerking komt voor een huurwoning
  2. bepaalt welke groepen voorrang krijgen bij het krijgen van een huurwoning
  3. de woningvoorraad van de stad kan beschermen.

In Zoetermeer is van alle woningen iets minder dan de helft een huurwoning. Eigenaren hiervan zijn de woningcorporaties, pensioenfondsen en particulieren. De hoogte van je inkomen bepaalt voor wat soort woning je in aanmerking komt.

Nieuwe huisvestingsverordening

Het is dit jaar weer tijd om de huisvestingsverordening aan te passen. Dat moeten we van de rijksoverheid iedere vier jaar doen. De oude verordening is niet meer geldig, dus de gemeenteraad moet binnenkort een nieuwe vaststellen. De nieuwe is bijna hetzelfde als de oude. Over vier jaar kan dat heel anders zijn.

Wachttijden

Tussen 2017 en 2022 zijn de wachttijden voor sociale huurwoningen steeds langer geworden. Mensen staan daardoor ook langer ingeschreven. Hier geldt het principe: achteraan aansluiten. Wie lang staat ingeschreven, heeft meer kans op een woning dan iemand die pas kort geleden is gaan zoeken.

Voorrang

Sommige groepen krijgen voorrang, zoals statushouders en mensen die uit een zorginstelling komen. Ook kunnen mensen een urgentieverklaring aanvragen. Bijvoorbeeld als er sprake is van huiselijk geweld.

Probleem

Het probleem is dat er te weinig betaalbare woningen zijn en dat de verdeling hiervan onevenwichtig of onrechtvaardig kan zijn. Bijvoorbeeld dat starters minder kans hebben op een woning dan ouderen.

Oplossingen

Met de huisvestingsverordening kunnen we dit probleem voor een deel oplossen.

  • We kunnen urgentieverklaringen geven.
  • We kunnen bepaalde groepen voorrang geven.

Ook kunnen we de bestaande woningvoorraad beschermen.

  • Huiseigenaren mogen een woning niet zomaar een andere bestemming geven door er bijvoorbeeld een kantoor van te maken. Daar is een vergunning voor nodig.
  • Mensen mogen niet een woning kopen en die aanpassen en alleen maar gebruiken voor kamerverhuur.
  • Huiseigenaren mogen een woning niet zomaar splitsen in meerdere zelfstandige woningen. Daarvoor hebben ze een vergunning nodig.

Verdeling van woonruimte sociale huurwoningen

De verdeling van sociale huurwoningen gebeurt regionaal, binnen Haaglanden. Binnen deze regio kijken we samen met de andere gemeenten of we de verdeling helemaal anders gaan doen. We onderzoeken de komende jaren of de regels eerlijker kunnen.

We bestuderen wat er in andere steden, zoals Amsterdam, gebeurt. Daar werken ze bijvoorbeeld met een puntenstelsel.

Geef je mening

Je kunt meepraten over de concept huisvestingsverordening die de gemeenteraad binnenkort gaat vaststellen.

Hierover willen we je graag een paar vragen stellen.

Vraag 1:
We hanteren nu een wachtlijst voor huurwoningen in Zoetermeer. Hoe langer iemand ingeschreven staat, hoe meer kans op een woning. De gemeente denkt erover om maximaal 10 procent van de woningen na een loting te verhuren zodat iedereen dezelfde kans heeft op een woning. Het maakt dan niet uit hoe lang je ingeschreven staat.

Wat heeft jouw voorkeur? Inschrijven en op een wachtlijst komen of een loting voor woningen?

De reactietermijn is inmiddels verstreken.


Vraag 2:
Huiseigenaren die hun woning kamergewijs willen verhuren, mogen dit alleen doen als zij hiervoor een vergunning krijgen van de gemeente. De gemeente krijgt regelmatig vragen van woningeigenaren die hun woning kamergewijs willen verhuren, maar omdat er een vergunning nodig is, gaat dit niet makkelijk.

Vind jij dat het makkelijker moet worden om kamers te verhuren zonder vergunning of moet de gemeente hier juist strenger op toezien?

De reactietermijn is inmiddels verstreken.


Vraag 3:
De gemeente staat sinds een paar jaar toeristische verhuur toe, zoals AirBnB.

Heb je hier wel eens mee te maken gehad in jouw buurt en vind je dat de gemeente dit zou moeten inperken of juist niet?

De reactietermijn is inmiddels verstreken.


Vraag 4:
Sinds een jaar kan de gemeente het moeilijker maken voor investeerders om woningen (goedkope en middeldure koopwoningen tot 355.000 euro) te kopen met het doel om die te verhuren. Dit heet opkoopbescherming. Het gaat dan om de koop van bijvoorbeeld een tweede woning die verhuurd wordt. Dit betekent dat er minder goedkope en middeldure koopwoningen beschikbaar zijn voor jongeren, starters en middeninkomens. De gemeente voert geen opkoopbescherming in omdat deze investeerders sinds 2021 meer belasting moeten betalen over deze woningen. Ook wordt de huur van middenhuurwoningen (iets duurder dan sociale huur) vanaf 2024 waarschijnlijk gemaximeerd. De gemeente kan zelf woningen opkopen voor de verhuur actiever belemmeren door bijvoorbeeld de maatregel in te voeren dat huiseigenaren hun tweede woning vier jaar lang niet mogen verhuren zonder vergunning.

Zou de gemeente de opkoopbescherming volgens jou moeten invoeren of juist niet?

De reactietermijn is inmiddels verstreken.


Vraag 5:
Welke andere opmerkingen, vragen of suggesties heb je aan de gemeente voor de huisvestingsverordening?

De reactietermijn is inmiddels verstreken.

Huisvestingsverordening

Hier vind je de concept huisvestingsverordening. In deze verordening staan regels over onder andere het toewijzen van huurwoningen in de stad.  

Reageren?

De reactietermijn is inmiddels verstreken.

Vervolg

Op maandag 27 maart bespreekt de raadscommissie de huisvestingsverordening. De raadsleden nemen nog geen beslissing, maar bepalen hun mening.

We verwerken jouw mening en die van andere betrokken partijen waar dat kan in de nieuwe verordening. In de week van 17 april sturen we het aangepaste voorstel naar de raadsleden. Vanaf dan vind je ook het verslag van de bijeenkomsten met huurdersorganisaties en corporaties en van de vragen en reacties die inwoners via deze pagina hebben gegeven.

Op dinsdag 30 mei bespreekt de raadscommissie het voorstel.

Op maandag 5 juni neemt de gemeenteraad een beslissing over de huisvestingsverordening. De nieuwe verordening geldt vanaf 1 juli 2023.

 

 

Cookie-instellingen