Onderhoud, reconstructie en herinrichting Hoekerkade-Hekbootkade-Hoogaarskade

In het gebied Hoekerkade-Hekbootkade-Hoogaarskade is vanuit diverse onderdelen het verzoek gekomen onderhoud, reconstructie en herinrichting uit te voeren. Dit omvat, in overleg en afstemming met bewoners en ondernemers, de volgende werkzaamheden;

 • Bestaande verharding vernieuwen en op sommige plekken wat kleinschalig herinrichting ter verbetering van de verkeersveiligheid, afwatering of meer ruimte geven aan het groen;
 • De bomen die overlast veroorzaken en/of in slechte conditie zijn, als mede aan het einde levensduur verkeren vervangen door nieuwe bomen;
 •  Bestaande speelplekken aanvullen en uitbreiden met speelmogelijkheden;
 • Bestaande verzakte verkeerdrempels vervangen;
 • Verouderde lichtmasten vervangen en verbeteren verlichting.

De ontwerper van de gemeente Zoetermeer heeft een concept schetsontwerp gemaakt van het gebied Hoekerkade-Hekbootkade-Hoogaarskade.

Meepraten over onderhoud, reconstructie en herinrichting?

Op dinsdag 22 augustus vond de participatiebijeenkomst voor bewoners en ondernemers plaats. Tijdens de bijeenkomst wilden we graag uw wensen met betrekking tot de buitenruimte inventariseren aan de hand van de volgende vragen:

 1. Wat wil u graag anders zien in de huidige buitenruimte?
 2. Heeft u opmerkingen of verbetervoorstellen op het concept schetsontwerp van de gemeente?
 3. De bomen in de buurt worden gekapt en in het concept schetsontwerp vindt u een voorstel voor de nieuw te planten boomsoorten. Welke opmerkingen en voorstellen heeft u ten aanzien van de voorgestelde boomsoorten?
 4. Bent u bereid aanpassingen te verrichten aan uw voortuin indien de gemeente het openbaar gebied op wil hogen naar oorspronkelijk uitgiftepeil (ca. 10cm. ophoging) in het kader van verbetering toegankelijkheid?
 5. Vanuit de gemeente is budget beschikbaar om de huidige speelplek iets uit te breiden of een nieuw speeltoestel elders te plaatsen hoe kijkt u hier naar?
 6. De adoptiegroenvakken worden op enkele locaties aangepast. Bent u beheerder van adoptiegroen, hoe kijkt u tegen deze aanpassing aan en welke afspraken zou u graag willen maken?
 7. Is er behoefte aan elektrische oplaadpunten voor auto’s en zo ja waar zouden deze volgens u het beste aangebracht kunnen worden? Graag wel het besef dat dit ten koste gaat van reguliere parkeerplekken gezien de huidige parkeerdruk.

Bewoners en ondernemers konden vragen stellen en hun reactie geven. Ook konden zij hun keuzes en ideeën noteren en achterlaten. Ook was er de mogelijkheid andere ideeën voor de ruimte of omgeving achter te laten, die wij kunnen meenemen en overwegen. Het concept schetsontwerp, de voorstellen boomsoorten en voorstel speeltoestellen zijn vanaf 23 augustus op deze pagina geplaatst. Tot 4 september was het mogelijk om je vragen te stellen en je keuzes door te geven voor het voorstel boomsoorten en speeltoestellen. De reactietermijn is op 4 september verstreken.

Grootste wijzigingen

Op basis van deze reacties is het schetsontwerp uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. In samenspraak met de gemeentelijkbeheerder zijn uw wensen zijn zo goed mogelijk verwerkt. De grootste wijzigingen tussen het schetsontwerp en het voorlopig ontwerp zijn hieronder benoemd.

Boomsoorten

Naar uw wens zijn de boomsoorten en maten aangepast. Dit is gedaan in overleg met de groenbeheerder. Het plan bevat andere boomsoorten van kleiner formaat. Op enkele locaties komen grotere bomen voor het straatbeeld en de schaduwwerking. Mogelijke overlast is meegenomen in de overweging.

Beplanting

Ter verbetering van het milieu en natuur wordt een variatie aan planten aangebracht.

Speeltoestellen

De speeltoestellen zijn zoveel mogelijk samengevoegd op het westelijke grasveld. Dit is volgens het coalitieakkoord. Aan de bestaande speeltoestellen worden een ‘speelhut’ en ‘stelten’ toegevoegd. De bestaande glijbaan wordt omgedraaid. De glijbaan wordt daardoor niet meer verhit door de zon.

Parkeerterrein Hekbootkade

Vanwege de verkeersveiligheid is de indeling van het parkeerterrein aan de Hekbootkade aangepast. Het aantal parkeervakken is hetzelfde gebleven. De aanpassing zorgt voor een overzichtelijke situatie en zorgt voor een rustiger straatbeeld.

Extra snelheid remmende maatregelen

Vanwege de verkeersveiligheid en het verminderen van de snelheid van het autoverkeer zijn twee kleine drempels toegevoegd in het ontwerp.

Verharding parkeervakken

De verharding van een groot deel van de parkeerplaatsen is aangepast naar waterdoorlatende bestrating. Wanneer het regent wordt het water in eerste instantie zoveel mogelijk opgenomen door de bodem. Het overschot wordt afgevoerd via de riolering.

Parkeergelegenheid

In het plangebied wordt een parkeerverbod ingesteld tegen parkeeroverlast. Dit houdt in dat alleen op de aangegeven parkeervakken geparkeerd mag worden. In het voorlopig ontwerp zijn het aantal parkeerplaatsen hetzelfde gebleven in vergelijking tot de huidige situatie. Om de huidige parkeerdruk niet te vergroten worden geen nieuwe elektrische laadplekken aangebracht.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u een opmerking op het voorlopig ontwerp? Laat het weten via of DoeMee óf kom langs op de aankomende bijwonersbijeenkomst van donderdag 15 februari. Tot 1 maart was het mogelijk om je opmerking op het voorlopig ontwerp te geven.  De reactietermijn is op 1 maart verstreken.

 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen