Voederverbod

De gemeente stelt per 24 oktober een voederverbod in voor dieren in de openbare ruimte. Dit betekent dat u binnen de bebouwde kom geen eten meer mag geven aan in het  wild levende dieren. Dit verbod geldt voor alle wilde dieren, dus ook voor vogels en eendjes. U mag uw huisdier wel een beloning blijven geven en op uw eigen terrein mag u nog steeds dieren voeren.

Waarom een voederverbod?

Veel mensen vinden het leuk om dieren te voeren, maar toch is het beter voor de dieren én de omgeving om dit niet te doen. Waar mensen dieren voeren, blijven brood- en etensresten liggen en hier komen ratten, meeuwen, duiven en ganzen op af. Deze dieren kunnen veel overlast veroorzaken. Ratten knagen bijvoorbeeld dingen kapot en verspreiden virussen en bacteriën. Het voederverbod is ingesteld in het belang van onze gezondheid.

Hieronder worden een aantal redenen voor het voederverbod uitgelegd. Inwoners hebben eerder de kans gehad om vragen te stellen over het voederverbod. De antwoorden op deze vragen vindt u hier.

 

 

Niet voeren is beter voor dieren

Het voederverbod is ook belangrijk voor de dieren. Als er minder ratten zijn, hoeven we minder ratten te bestrijden en beperken we daarmee dierenleed.

Daarnaast worden wilde dieren ziek en te dik als ze gevoerd worden. Het is belangrijk dat dieren zelf op zoek blijven gaan naar eten. Als vogels alleen maar brood eten, krijgen ze veel belangrijke voedingsstoffen niet binnen en worden ze eerder ziek. Dieren kunnen het hele jaar door voldoende eten vinden in de natuur. Het is dus niet nodig om ze voeren.

Wil je meer weten over ratten in Zoetermeer? Kijk dan op www.zoetmeer.nl/ratten.

Waterkwaliteit

Bij het voeren van dieren komen veel etensresten in het water terecht. Hierdoor vervuild het water en groeien er meer algen en bacteriën. Dit is slecht voor planten en dieren, dus ook hier helpt een voederverbod.

Uitzonderingen

Het voederverbod geldt voor de openbare ruimte. Voeren op uw eigen terrein is wel toegestaan. U mag dus gewoon vogelvoer ophangen in uw tuin, maar hou er rekening mee dat dit mogelijk ratten aantrekt. Geef daarom niet teveel voer, zodat het voer in één dag op is en voorkom dat het op de grond belandt.

Het verbod geldt ook niet voor mensen die hun huisdier in de openbare ruimte een beloning geven. Of voor mensen die de sportvisserij beoefenen en een geldige vispas of Wijkvisbewijs hebben.  

Handhaving

Als je ondanks het verbod toch dieren voert binnen de bebouwde kom, word je hierop aangesproken door de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en krijg je een waarschuwing. Als dit niet helpt, loop je de kans op een boete.

Brood of etensresten over?

Heb je brood- of etensresten over en wil je het niet weggooien? Kijk dan eens op Recepten voor restjes | Milieu Centraal om te zien wat je met (oud) brood kunt maken. Op Koken met restjes en kliekjes | Voedingscentrum staan tips om te koken met restjes en kliekjes.

Je kunt brood- of etensresten ook in de GFT-bak stoppen. Op deze manier krijgt het eten dat overblijft een nieuwe bestemming als grondstof of biogas. Zo gaat het eten niet verloren.

Heeft u bezwaar tegen het voederverbod?

De eerste zes weken na de officiële bekendmaking van het verbod is bewaar maken mogelijk. Informatie over de bezwaarprocedure vindt u hier.

 

 

Cookie-instellingen