Plan alcoholpreventie

 

Dit online (gedeelte van het) samenspraaktraject is afgerond. Je kunt niet meer meedoen. Kijk snel bij lopende projecten waar je nu wel aan mee kunt doen.

 

 

 


 

In 2014 is de Drank- en Horecawet op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Er mag geen alcohol meer verkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar.
  • Jongeren onder de 18 jaar mogen op straat geen alcohol meer bij zich hebben.
  • Gemeenten moeten elke vier jaar een plan te maken om alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen en om de wet te handhaven

Het plan dat de gemeente in 2014 maakte, is geëvalueerd en wordt nu vernieuwd. Eén van de doelen in dit plan was: stijging van het percentage ouders dat alcoholgebruik van hun kinderen actief ontraadt. Volgens onderzoek van GGD Haaglanden was dat percentage in 2010 22%. In 2015 was dit nog steeds 22%. Dat betekent dat slechts 22% van de jongeren zegt dat hun ouders niet willen dat ze alcohol gebruiken voordat ze 18 jaar zijn.

Als gemeente willen we graag dat dit percentage stijgt. Daarom willen we weten of jij als ouder of verzorger thuis afspraken hebt gemaakt over alcoholgebruik met jouw kind. En als dat niet zo is, wat daarvan de reden is. Misschien wil je wel afspraken maken, maar weet je niet goed hoe. In dat geval willen we graag weten wat we als gemeente kunnen doen om je te ondersteunen. Om hier een goed beeld van te krijgen vragen we je zes vragen in te vullen in onderstaande enquête.


Hoe nu verder?

  • Je kon een enquête invullen over alcoholgebruik
  • De antwoorden worden anoniem verwerkt
  • Van de uitkomsten wordt een eindverslag samenspraak opgesteld, je kunt je aanmelden met een e-mailadres voor ontvangst van een kopie
  • De uitkomsten worden gebruikt bij het actualiseren van het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2019-2022

 

 

Looptijd 

26 jul - 8 sep 2018

aanvragen eindverslag


 

Links

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Links","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"7","documentsDisplayType":"documents","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible ASC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"170438"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 Vragen

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen