Wind, bezonning en geluid

Om te onderzoeken of er voor omliggende bebouwing sprake zal zijn van schaduwwerking is een bezonningsstudie uitgevoerd. Deze studie berekent op basis van de stand van de zon of er sprake is van slagschaduw.

Bezonning

De locatie ligt qua bezonning gunstig ten opzichte van de bestaande woningen. De schaduwwerking van de nieuwe bebouwing heeft overdag geen gevolgen voor de bestaande woningen.

Bekijk hier de studie van de bezonning op verschillende dagen en tijdstippen in het jaar.

Wind

De locatie heeft te maken met een dominante zuidwesten wind. Door de gebouwen trapsgewijs op te bouwen en dus gelaagd te maken helpen we als het ware de wind af te breken. Hier is over nagedacht in het schetsontwerp. Een windhinderonderzoek zal ook onderdeel uitmaken van de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan.

Geluid

De trapsgewijze opbouw van de woongebouwen verbetert de geluidsbeleving. Hierdoor komt er structureel minder geluid in de zone terecht en verbetert de beleving van het open groene veld. Ook wordt door het parkeren zoveel mogelijk langs de Zuidweg te situeren in combinatie met daarboven gebouw 4, een geluidsbuffer gecreëerd. Geluidsonderzoek is ook een onderdeel van de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan.

Reageren?

De reactietermijn is verstreken.

Cookie-instellingen