Plan woningbouw

Het voornemen is om het voormalig Rabobank gebouw aan de Eleanor Rooseveltlaan te slopen en hier woningbouw in een groene omgeving te realiseren. Het woningaantal voor het plan EleanorPark zal tussen de 300 en 400 woningen komen te liggen.

Ruimtelijke structuur en uitstraling

Het plan sluit aan bij de opbouw en structuur van de wijk Rokkeveen. EleanorPark omvat vier gebouwen oplopend van 3 naar 4 naar 5 lagen, het vierde gebouw loopt op van 5, naar 9, naar 20 lagen. De huidige groenstructuur blijft behouden, waarbij het open groene veld het hart van de buurt blijft. Dit hart van de buurt wordt versterkt en intiemer gemaakt door de nieuwe woningen op een verhoogd maaiveld te zetten. Hierdoor komt het groene veld als het ware in een theatervormige kom te liggen. De nieuwe woningen sluiten aan bij de huidige structuur van de wijk. Het landschap loopt vanuit het groene veld door in de open ruimtes tussen de woningen. Hierdoor ontstaat ruimte voor recreatie in een biodivers landschap voor iedereen.  

Programma en doelgroepen  

Voor het programma en de doelgroepen worden de kaders van het kavelpaspoort gehanteerd. Er zal een mix van woningen komen voor diverse doelgroepen: gezinnen, starters, empty nesters, alleenstaanden, ouderen en de dynamische netwerkstedeling. De type woningen zijn nog niet onderverdeeld in deze fase van het planproces.

Dit zijn referentiebeeelden, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Dit plan is een schetsontwerp en wordt na de participatie met de buurt, verder uitgewerkt naar een voorlopig- en definitief ontwerp.

Reageren?

De reactietermijn is verstreken.

Cookie-instellingen