Parkeren en Verkeer

Zowel bewoners als bezoekers van de appartementen parkeren op het eigen terrein. Er komen parkeerplaatsen uit het zicht onder de gebouwen en ‘verpakt in het maaiveld’.

Parkeren

Het vertrekpunt voor de inrichting van parkeren op het terrein is de parkeernorm die door de gemeente Zoetermeer is vastgesteld (parkeerbeleid 2019). De initiatiefnemer vindt het belangrijk om kwaliteit toe te voegen in het gebied en daarom het parkeren uit het zicht te halen. Zo is een oplossing gevonden om het parkeren deels onder de gebouwen te maken en deels te verpakken in het verhoogde maaiveld.

De parkeernorm geeft een invulling tussen de 0,5 en 1,3 parkeerplekken per woning. Dit is afhankelijk van de grootte en type woning. Hiermee komen we momenteel uit op een gemiddelde van circa 0,87 parkeerplek per woning. Indicatief betekent dat totaal 309 parkeerplekken. De aantallen liggen in deze fase van het planproces nog niet vast en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Mogelijkheden met betrekking tot deelmobiliteit worden nog onderzocht.

Onderstaande afbeelding geeft een impressie van de fiets- en looproutes en het fietsparkeren nabij de nieuwe woningen

Verkeer

In het ontwerp is rekening gehouden met het minimaliseren van de verkeerskundige impact. De ontwikkeling leidt tot een verkeerstoename op de omliggende ontsluitingswegen en kruispunten, maar leidt niet tot knelpunten in de afwikkeling en verkeersveiligheid. Hiervoor wordt een mobiliteitstoets uitgevoerd. Deze wordt definitief gemaakt voor de procedure van de wijziging van het bestemmingsplan en is dan ook in te zien voor omwonenden en andere belanghebbenden.

Reageren?

De reactietermijn is verstreken.

Cookie-instellingen