Openbare ruimte en groen

Het behoud van de huidige groenstructuur en het toevoegen van groen is een belangrijk aspect in het plan voor de Eleanor Rooseveltlaan. Dit zorgt voor een goede inpassing van de gebouwen in de omgeving.

Het open groene veld, ook wel de groene druppel genoemd, blijft behouden in het plan. Het speelveld fungeert als verbindend element tussen de nieuwe en huidige bewoners. Door het parkeren onder het maaiveld op te lossen biedt dit kansen om het huidige stenige karakter in het gebied een vergroeningsslag te geven. Het oplopende landschap zorgt ervoor dat het speelveld in de luwte komt te liggen. Door op het nieuwe driedimensionale landschap in te zetten op biodiversiteit verrijkt dit bestaande groenstructuren.

De gebieden tussen de nieuwe woningen krijgen een groene inrichting om extra groen aan de locatie toe te voegen. Hiermee worden het landschap en de structuur van de wijk doorgetrokken en versterkt in het gebied.

Reageren?

De reactietermijn is verstreken.

Cookie-instellingen