Plan woningbouw en film

Ontwikkelaar ArthurArmstrong wil een appartementengebouw laten bouwen met een mix van koop- en huurwoningen, hoofdzakelijk twee- en drie kamerappartementen. Het woningaantal zal tussen de 280 en 320 woningen komen te liggen. 

Het gebouw krijgt een hoogte van 90 meter. Dit is de toegestane hoogte volgens het kavelpaspoort en de hoogbouwvisie. Dit is toegelicht bij het Thema Introductie.

Op basis van de beleidsdocumenten zijn er in overleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) stedenbouwkundige studies gemaakt. Dit heeft geleid tot een voorstel het stedenbouwkundige volume in te passen in zijn omgeving. Op deze wijze is er op gelet het kleinschalige karakter van het Oude Dorp te respecteren en aan te sluiten bij het grootstedelijke karakter van de A12, de spoorlijn en Nutricia.

De doelgroep waarop het plan zich richt, zijn mensen met een stedelijke levensstijl, die centraal in de Randstad op een goed ontsloten, bereikbare locatie willen wonen. Het betreft diverse typen huishoudens en leeftijdsgroepen, zowel jong als oud: met name kleinere een- en twee-persoonshuishoudens, startende gezinnen en zogenaamde empty-nesters in de diverse inkomenscategorieën.           

Het woningprogramma zal bestaan uit een gevarieerde mix van woningentypen en prijsklassen. Een deel van de woningen wordt goedkope (sociale) huur. Voor de verhuur en het beheer van de goedkope huurwoningen wordt de samenwerking gezocht met een woningbouwcorporatie uit Zoetermeer. Een deel wordt middeldure huur en een deel wordt duurdere huur. Vooralsnog gaan we uit van een complex met huurwoningen.

Mogelijk wordt er in een later stadium voor gekozen  een deel van het programma in koop aan te bieden, als blijkt dat daar veel vraag naar is vanuit de markt.

De tekeningen van het gebouw zijn schetsen. We nodigen u alvast uit deze te bekijken en erop te reageren zodat uw input waar mogelijk kan worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het plan. Er zijn op dit moment nog geen woningplattegronden. Dat volgt verderop in het traject.

Filmpje

Harm Mensink (ontwikkelaar) en Eric Scholman (Architect) lichten in een korte film de planontwikkeling van de Eerste Stationsstraat toe.

U kunt het filmpje bekijken door te klikken op bijgaande link naar Vimeo of bekijk de video hieronder.

Cookie-instellingen