DoeMee ZoetermeerPraat mee over ideeën, voorstellen en andere (beleids)plannen voor Zoetermeer.

Opknappen Appelgaarde en Kersengaarde

Het openbare gebied van de Appelgaarde en de Kersengaarde is aan onderhoud toe. De bestrating is slecht en de diverse bomen zijn aan het einde van hun levensduur. De speelplek is aan vervanging toe en de verkeersveiligheid moet worden verbeterd.

Wat gaan we doen?

  • We gaan voor het overgrote deel de oude bestrating vervangen voor nieuwe. Waar nodig wordt de straat opgehoogd.
  • De parkeervakken worden opnieuw bestraat en waar mogelijk breder gemaakt. In totaal komen er twee extra parkeervakken bij.
  • Om de verkeersveiligheid te verbeteren leggen we drie verkeersdrempels aan.
  • Diverse bomen worden gekapt en vervangen voor nieuwe bomen en de meeste beplanting gaan we vervangen.
  • De verlichting wordt aangepast naar de huidige norm en waar dat nog niet is gebeurd, omgezet naar LED-verlichting. 
  • De huidige speelplek wordt opgeknapt in samenspraak met de buurt

Aanpassingen op Voorlopig ontwerp en beplantingsplan

Eind maart begin april, heeft u kunnen reageren op het voorlopige ontwerp.

Naar aanleiding van de verschillende reacties die we van u hebben ontvangen, passen we het ontwerp op een aantal punten aan.

  • Veld Appelgaarde 25-37: De bestaande speelplek wordt wat meer naar het midden van het veld verplaatst. We passen het voorlopige ontwerp van het speelveld zo aan dat het meer aansluit op de wensen die we hebben gekregen. In het definitieve ontwerp kunt u zien wat er wordt aangepast. Voor de inrichting van het speelveld wordt een apart samenspraak gehouden.
  • Veld Appelgaarde 60-73: De paden van half verhardging leggen we niet aan. Hiervoor in de plaats komen een aantal extra bloemborders. Op het definitieve ontwerp kunt u zien wat er wordt aangepast.
  • Diverse kleinere aanpassingen: In het overzicht met vragen en antwoorden kunt u terug lezen welke aanpassingen we doen naar aanleiding van uw opmerkingen.

Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp is klaar. We hebben zo goed mogelijk uw vragen en verzoeken meegenomen. Er volgt nog een enquête over spelen. Dan wordt ook besproken of de speelplek kan worden verplaatst.

Start opknapwerkzaamheden

De werkzaamheden zijn van start gegaan. Bewoners hebben hierover een brief van de aannemer ontvangen

Vervangen van bomen

Voor een deel van de te vervangen bomen was de kapvergunningsprocedure afgerond. Deze bomen konden voor het broedseizoen worden gekapt.Voor de overige bomen die vervangen gaan worden, loopt de kapvergunningsprocedure nog. Deze bomen worden na het broedseizoen gekapt.

Cookie-instellingen