DoeMee ZoetermeerPraat mee over ideeën, voorstellen en andere (beleids)plannen voor Zoetermeer.

Flexwonen Ruimtebaan

 In 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de locatie Ruimtebaan als locatie te onderzoeken voor het bouwen van maximaal 80 tijdelijke woningen (flexwoningen). De gemeente en woningcorporatie Vidomes werken hierin samen.

“Een flexwoning is een stapelbare, verplaatsbare, schakelbare, splitsbare of aanpasbare woning, waarbij de woning, de locatie of de bewoner een tijdelijk karakter heeft (ministerie van BZK 2019)”.

Onderzoek haalbaarheid

De gemeente en Vidomes onderzoeken op dit moment of het bouwen van de flexwoningen haalbaar is op deze locatie. De flexwoningen zijn bedoeld voor spoedzoekers, die op korte termijn een woning nodig hebben (bijvoorbeeld jongeren, bewoners met een lichte zorgvraag of statushouders). Deze toekomstige bewoners krijgen een tijdelijk huurcontract. Bovendien wordt de locatie aan de Ruimtebaan maximaal 15 jaar gebruikt voor dit project.

Hieronder vindt u een afbeelding van de locatie aan de Ruimtebaan. Het gaat om een voormalig baggerdepot.

Intentieovereenkomst

In 2021 hebben de gemeente en Vidomes een Intentieovereenkomst afgesloten en een haalbaarheidsonderzoek gestart. Dat betekent dat ze de intentie hebben uitgesproken om met elkaar samen te werken en te onderzoeken of de locatie Ruimtebaan inderdaad geschikt is voor het bouwen van flexwoningen. 

Participatie

Op 21 april vond een bewonersbijeenkomst plaats met bewoners die met hun woning direct aan de locatie Ruimtebaan grenzen. Met deze bewoners zijn de gemeente en Vidomes in gesprek gegaan over onder andere de volgende onderwerpen: geluid RandstadRail, verkeer, parkeren en ontsluiting, bouwhoogte, zorgvuldige positionering t.o.v. omgeving, behoud aanwezige groen, prettig woon- en leefmilieu (bezonning, buitenruimte) en beeldkwaliteit:.

Het verslag van deze bijeenkomst vindt u vanaf 9 mei op deze pagina.

Achtergrondinformatie

Hier vindt u de motie vanuit de raad, het persbericht over de intentieovereenkomst en de reeds verstuurde bewonersbrieven over de locatie Ruimtebaan (brief 1 en brief 2).

Verslag

Op 19 april vond een bijeenkomst plaats voor bewoners die direct aan de Ruimtebaan grenzen. Bekijk hier het participatieverslag.

Foto’s

Hier vindt u alvast wat foto’s die gemaakt zijn tijdens de bijeenkomst van 21 april.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren?

Heeft u een vraag of wilt u een reactie geven, stuur dan een e-mail naar projectenpmv@zoetermeer.nl onder vermelding van ‘Flexwonen Ruimtebaan’.

 

 

Vraag stellen of reactie geven

Wilt u naar aanleiding van de informatie op deze website iets meegeven aan de gemeente en Vidomes? Dat kan! Stuur een e-mail naar projectenpmv@zoetermeer.nl met als onderwerp “Flexwonen Ruimtebaan”.

Vervolg

Het haalbaarheidsonderzoek wordt afgerond met een document waarin alle uitgangspunten voor de ontwikkeling van flexwoningen aan de Ruimtebaan zijn opgenomen. Dit document wordt (waarschijnlijk vlak na de zomervakantie) ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de uitgangspunten kan Vidomes verder met ontwerpen en zal de gemeente de juridische procedure opstarten. In 2023 zou er dan gestart kunnen worden met bouwrijp maken en het plaatsen van de flexwoningen.

Cookie-instellingen