DoeMee ZoetermeerPraat mee over ideeën, voorstellen en andere (beleids)plannen voor Zoetermeer.

Enquête Oosterheem

Woont u in de ‘Eilandenbuurt’ in Oosterheem? Dan kunt u meedoen aan dit onderzoek over uw buurt. Wij vinden het als gemeente namelijk belangrijk dat u als wijkbewoner invloed heeft op en betrokken bent bij uw woon- en leefomgeving. U weet wat er speelt en wat er mogelijk nodig is om uw leefomgeving zo prettig en veilig mogelijk te maken.

De reactietermijn is inmiddels verlopen.

Aanleiding

Bewoners konden vorig jaar een enquête invullen over de veiligheid en leefbaarheid in de Eilandenbuurt. De gemeente heeft deze enquête gehouden vanwege signalen van bewoners over overlast in een gedeelte van deze buurt. Op basis van de resultaten van de enquête, hebben wij samen met bewoners en organisaties in de wijk, verschillende acties ondernomen om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Bijvoorbeeld extra surveillance door politie en handhaving, gesprekken met bewoners en het organiseren van diverse activiteiten voor de buurt. Wij vragen opnieuw aan de bewoners om een enquête in te vullen, omdat wij graag willen weten of deze acties het gewenste effect hebben gehad. Ook kijken we of er nog meer acties nodig zijn. 

Doet u mee?

Wilt u meedoen aan deze enquête? Iedereen in het huishouden vanaf 16 jaar en ouder mag meedoen. U kunt reageren tot en met zondag 29 mei. In de enquête kunt u aangeven of u een terugkoppeling van de resultaten van deze enquête wilt ontvangen. Hiervoor vult u uw
e-mailadres bij de betreffende vraag in. U krijgt dan een samenvatting van de uitkomst toegestuurd. Het doorgeven van uw e-mailadres heeft geen invloed op de vertrouwelijkheid van het onderzoek.

Wat doen we met de resultaten?

Wij behandelen uw antwoorden strikt vertrouwelijk. De uitkomsten zijn niet tot individuele personen of huisadressen te herleiden. De uitkomsten worden alleen gebruikt om te weten wat er speelt in uw buurt en om de overlast aan te pakken.

Vragen?

U kunt uw vragen mailen naar oosterheem@zoetermeer.nl. Geen computer of lukt het niet? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 079-3469385.

Cookie-instellingen