DoeMee ZoetermeerPraat mee over ideeën, voorstellen en andere (beleids)plannen voor Zoetermeer.

Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer

De reactietermijn is inmiddels gesloten. 

De gemeente gaat de Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer op een aantal punten aanpassen. Voordat de gemeenteraad daarover beslist, vragen wij u eerst om uw mening. Hieronder leest u hoe dit participatietraject werkt.

De Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer (APV) bestaat uit een verzameling van regels die ervoor zorgen dat de stad netjes, veilig en leefbaar blijft. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente Zoetermeer. Zo weet iedereen wat wel of niet mag. Er staat bijvoorbeeld in dat u uw hond los mag laten lopen in bepaalde gebieden, dat u geen ballonnen mag oplaten en dat het veroorzaken van geluidshinder niet is toegestaan. Met enige regelmaat worden de regels aangepast en geactualiseerd. Nu ook.

Hoe werkt het?

Hieronder vindt u de vier belangrijkste wijzigingen, die de gemeente wil doorvoeren in de APV. Onderaan de pagina kunt u op een button klikken en een reactie insturen. U kunt reageren tot en met donderdag 14 april.

Doel Participatie

De participatie heeft als doel u te raadplegen over de wijzigingen in de APV. Iedereen die wil, kan een reactie geven. De reacties nemen burgemeester en wethouders, daar waar mogelijk, mee in het definitieve voorstel dat zij aan de gemeenteraad voorleggen.

Participatieverslag

Na de afronding van de participatie, beoordeelt en beantwoordt de gemeente de reacties in een participatieverslag. Het college van burgemeester en wethouders stelt dit verslag vast. Daarna plaatst de gemeente het participatieverslag op deze website. Wilt u het participatieverslag ontvangen? Dan kunt u hier uw naam en emailadres achterlaten.

De vier belangrijkste wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer

Op dit moment kan de burgemeester alleen een maatregel aan een verhuurder opleggen als zijn huurders, die overlast geven, niet in Zoetermeer wonen. Denk hierbij aan verhuurders van een Bed en Breakfast, met gasten die van buiten de stad komen. De nieuwe maatregel geldt straks ook voor verhuurders, waarvan hun huurders wél in Zoetermeer wonen. Denk hierbij aan woningcorporaties, waarbij hun huurders ingeschreven staan als inwoner van Zoetermeer. De corporatie moet er dan zelf voor zorgen dat de hinder wordt beëindigd en/of de overlast stopt. Zo kan de burgemeester aan een woningcorporatie de opdracht geven een ernstig vervuilde woning van één van zijn huurders schoon te maken.

Op dit moment mogen honden loslopen buiten de bebouwde kom. Dit kan voor problemen zorgen in de natuurgebieden, zoals het Westerpark, de Nieuwe Driemanspolder, het Buytenpark, de Noord-Aa, de Noordhovenseplas en de fiets- en wandelpaden rondom de Benthuizerplas.

Het college krijgt de bevoegdheid om buiten de bebouwde kom plaatsen aan te wijzen waar een aanlijnplicht geldt. Hierdoor wordt ten eerste voorkomen dat de verkeersveiligheid in de aangewezen gebieden in gevaar wordt gebracht. Loslopende honden kunnen fietsers, wandelaars, sporters, ruiters, vissers en andere gebruikers van de buitengebieden lastig- vallen. Ten tweede zijn grazers zoals schapen, runderen en paarden beter beschermd. Gemiddeld sterven per jaar vier schapen als gevolg van het gedrag van loslopende honden. Tot slot worden broedende vogels en andere dieren, zoals hazen met jongen, beschermd als honden in de aangewezen gebieden niet los mogen lopen.

De slijterijbedrijven mogen als de gemeenteraad akkoord gaat, proeverijen organiseren. Daarmee hebben zij een extra marketinginstrument in handen. Zij moeten zich houden aan de volgende landelijke regels:

  • de proeverij wordt gehouden buiten de normale openingstijden van het slijterijbedrijf;
  • gedurende de proeverij is het slijterijbedrijf gesloten voor klanten;
  • het aantal proeverijen is gemaximeerd tot één per dag en niet meer dan drie per week;
  • de deelnemers zijn vooraf bij het slijterijbedrijf bekend;
  • alleen de drank die tijdens de proeverij wordt geschonken, mag worden verkocht.

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het verbod om zichtbare uitingen van verboden organisaties, zoals illegale motorclubs, te vertonen in strijd is met de Grondwet. Een voorbeeld van een zichtbare uiting is clubkleding. Een dergelijk verbod mag niet in de APV worden opgenomen, maar moet op landelijk niveau worden geregeld.

Cookie-instellingen