Algemene toelichting

Op de plek waar de Diederik van Teilingenflat in Palenstein stond, komt het nieuwbouwproject De Tuyn van Palensteyn. Samen met projectontwikkelaar & bouwer VORM bouwt woningcorporatie De Goede Woning (DGW) er in totaal 119 woningen waarvan 73 eengezinswoningen en 46 appartementen. Om ervoor te zorgen dat de toekomstige bewoners hun woning kunnen bereiken, wordt het Sandrinapad omgevormd tot woonstraat. Voor de inrichting van het Sandrinapad heeft de gemeente een aantal varianten op tekening gezet. U kunt op deze website de varianten alvast bekijken en erop reageren. Tijdens de online bewonersbijeenkomst op 20 april geven we u een toelichting en krijgt u de uitgewerkte ontwerptekeningen te zien.

De Tuyn van Palensteyn

Op de tekeningen is bouwvlek G, nieuwbouwplan De Tuyn van Palensteyn niet verder uitgewerkt. Tijdens de online bewonersbijeenkomst op 20 april geven medewerkers van Vorm en DGW uitleg over dit plan. Deze avond gaat niet over koop of huur van de te bouwen woningen. Meer informatie vindt u op www.vorm.nl/tuynvanpalensteyn

Hoe werkt het?

Hieronder kunt u op een van de buttons klikken voor een korte toelichting op de verkeersmaatregelen en de twee varianten. Per variant heeft u de mogelijkheid om te reageren.

Reactietermijn gesloten

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Belangstellenden konden van 13 april tot en met 4 mei reageren op de onderstaande varianten. We bundelen alle vragen en reacties die via deze site zijn binnengekomen of die zijn gesteld tijdens de bewonersavond van 20 april of via de e-mail. Gezien de vele reacties, kan de beantwoording iets langer duren. Voordat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt, komt er een nieuw moment om u hier verder over te informeren.

Doel participatie

De participatie heeft als doel u te informeren met waar mogelijk een betere inpassing van het nieuwbouwplan in de omgeving. We voorzien de vragen van een antwoord en maken een definitief inrichtingsontwerp van de woonstraat. Samen met de vragen en antwoorden wordt het inrichtingsontwerp ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.  De reacties nemen burgemeester en wethouders, daar waar mogelijk, mee in het definitief inrichtingsontwerp.

Online bewonersbijeenkomst 20 april

Op 20 april vond de online bewonersavond plaats over het omvormen van het Sandrinapad tot woonstraat. Gezien de vele reacties, vragen en zorgen gaan we onderzoeken of er naast de getoonde varianten, andere manieren en/of maatregelen zijn om de zorgen bij de bewoners weg te nemen. We willen daarom opnieuw in gesprek en zoeken naar een passende vorm in deze coronatijd, bijvoorbeeld in de vorm van een wandeling door de wijk. Wellicht heeft u daar ook ideeën over. Suggesties zijn welkom! U kunt een e-mail sturen naar palenstein@zoetermeer.nl.

 

De nieuwe woningen van bouwvlek G, De Tuyn van Palensteyn, worden voor het autoverkeer ontsloten via bestaande wegen, zoals de Van Lodensteinstraat en Voorhamstraat.

In de wijkvisie voor Palenstein (2012) was dit ook het uitgangspunt. Hiervoor is het nodig om het Sandrinapad om te vormen van voet-/fietspad tot woonstraat. Via deze nieuw aan te leggen straat worden de parkeerplaatsen in de omgeving van de nieuwe woningen bereikbaar.

Verkeersontsluiting

De nieuwbouwplannen voor Vlek G gaan uit van drie doodlopende hofjes waarin de parkeerplaatsen komen. Deze drie parkeerhofjes sluiten aan op de nieuwe weg voor het Sandrinapad, Het nieuwe Sandrinapad sluit links en rechts aan op de Van Lodensteinstraat en Voorhamstraat.Het huidige (brom)fietspad Van Duvenvoordepad wordt vervangen door een rijweg voor auto- en (brom)fietsverkeer. Na het kruispunt met het Sandrinapad komt een (brom)fietspad dat de verbinding vormt voor (brom)fietsers tussen het Sandrinapad en de (brom)fietsroute langs de singel.

Langs het Sandrinapad komen parkeerplaatsen die haaks op de weg staan, aan de kant van de nieuwbouw.

Onderzoeksvarianten

De nieuwe ontsluiting van Vlek G en de aan te leggen straten ten behoeve van Vlek G moeten verkeersveilig worden ingericht. Hiervoor heeft de gemeente meerdere opties onderzocht. Op doemee.zoeteremeer.nl geven we meer uitleg over twee mogelijke varianten:

Variant A: 30 km-woonstraat met parkeerhofjes als uitritten

Variant B. 30 km-woonstraat met parkeerhofjes als zijstraten;

De gemeente heeft ook andere varianten onderzocht waaronder die van een woonerf en een knip/afsluiting op het Sandrinapad, zodat het Sandrinapad geen doorgaande weg is. Deze varianten zijn om technische en verkeersveiligheidsredenen niet wenselijk.

Tijdens de online bewonersbijeenkomst op 20 april geven we u meer uitleg over de onderzochte varianten. Van enkele varianten zijn er uitgewerkte ontwerptekeningen te zien.

Reactietermijn gesloten

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Belangstellenden konden van 13 april tot en met 4 mei reageren op de onderstaande varianten. We bundelen alle vragen en reacties die via deze site zijn binnengekomen of die zijn gesteld tijdens de bewonersavond van 20 april of via de e-mail. Gezien de vele reacties, kan de beantwoording iets langer duren. Voordat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt, komt er een nieuw moment om u hier verder over te informeren.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.