DoeMee ZoetermeerPraat mee over ideeën, voorstellen en andere (beleids)plannen voor Zoetermeer.

Participatie Wilhelminapark

Concept beheervisie

Welkom bij de pagina over het Wilhelminapark. Omdat het park op leeftijd is en de bomen in de laatste fase raken, is een (concept) beheervisie opgesteld. Hierin staat hoe de bomen en het groen voor de komende tien jaar vervangen worden. Het ontwerpbureau Peter Verkade heeft de opdracht van de gemeente gekregen om deze nieuwe beheervisie op te stellen. De concept beheervisie vindt u hier.

Deze visie is met input van bewoners tot stand gekomen. Alle vragen van bewoners en antwoorden van de gemeente vindt u hier. U kunt tot 8 januari 2021 aan de gemeente doorgeven wat u van de beheervisie vindt via de knop Reageer hieronder.

Reageer

Participatietraject zomer 2020

Na de inleiding (filmpje 1) kunt u meepraten over de volgende thema’s:

  1. Julianalaan
  2. Monument
  3. Entree Dorpsstraat
  4. Randen en plantvakken
  5. Kade
  6. Gras- en oeverbeheer
  7. Afsluiting

Over elk thema vertelt Peter Verkade wat de stand van zaken is en wat de afwegingen zijn. U kunt daaronder uw reactie geven. Ook vindt u een presentatie op deze pagina. Hierin zijn verschillende kaarten en foto’s te zien over het oorspronkelijk historische park en hoe het park er nu in de loop van de jaren uit is komen te zien.

De reactietermijn op de samenspraak voor het Wilhelminapark is inmiddels gesloten. In dit document vind je de reacties. Tot uiterlijk 22 juli is er dan nog de mogelijkheid om hier op te reageren. Met deze input wordt de beheervisie definitief opgesteld. Deze is in het najaar van 2020 klaar en op het participatieplatform te vinden.

Presentatie

In deze presentatie vindt u het oorspronkelijke tekstontwerp van het park, hoe het park er nu uitziet en de verschillen die er in de loop der tijd zijn ontstaan in onder andere de boomstructuur, het groen en de paden. U leest hier wat de aandachtspunten en de afwegingen zijn.

 

Reacties

Bekijk hier de reacties op de participatie voor het Wilhelminapark. Wil je hierop reageren? Dat kan!

Reageer

 

 

Thema's

Inleiding

Een korte toelichting op de opgave: een 'Beheervisie' voor het Wilhelminapark waarbij het historische karakter behouden blijft én hersteld wordt.
Lees meer →

Julianalaan

De monumentale bomen zijn beeldbepalend voor het woonmilieu en de parkbeleving. Wel geven de bomen overlast, denk aan de wortelopdruk. 
Lees meer →

Monument

Het herdenkingsmonument vormt het middelpunt van het park. 
Lees meer →

Entree Dorpsstraat

Met goede entrees verankert het park zich in de omgeving. Specifiek voor de verbinding met de Dorpsstraat vragen we u om ideeën voor een optimale relatie met het historische centrum. 
Lees meer →

 

 

Randen en plantvakken

De ontwerpgedachte met eenduidige plantvakken is in de loop der tijd vervaagd aan de randen van het park. 
Lees meer →

Kade

Het wandelpad onderlangs de Buurtvaart is een doorgaande en verlichte wandelroute. De kade langs de Buurtvaart wordt nu extensief beheerd. Het water is nauwelijks beleefbaar. 
Lees meer →

Gras- en overbeheer

Enkele delen van het park en van de oevers worden op dit moment slechts enkele keren per jaar gemaaid. Dit geeft een ander beeld van grasweides (hoger gras) en oevers (meer riet) dan wanneer vaker gemaaid wordt.
Lees meer →

Afsluiting

Graag verwijzen wij u naar de presentatie. Opmerkingen daarover én overige suggesties zijn van harte welkom! 
Lees meer →

 

 

Cookie-instellingen