DoeMee ZoetermeerPraat mee over ideeën, voorstellen en andere (beleids)plannen voor Zoetermeer.

Opknappen Hildebrandhove en Pierre Kemphove

In de Hildebrandhove en Pierre Kemphove drukken de wortels van verschillende grote bomen de bestrating ernstig omhoog. Op diverse plekken leidt dit tot gevaarlijke situaties. Goed kunnen parkeren is lastig, de vakken zijn onduidelijk en smal. In de Hildebrandhove en de Pierre Kemphove is de verlichting nog niet overal naar LED overgegaan en het groen moet worden opgeknapt. Ook de bestrating van de weg en de voetpaden, en de toplaag van het asfalt zijn aan vervanging toe. De gemeente heeft een concept ontwerp gemaakt om deze punten op te lossen. 

Wat gaan we doen?

  • Bomen waar de wortelopdruk niet meer opgelost kan worden, gaan we kappen.  Het gaat hierbij om 16 bomen.
  • Deze bomen worden zoveel mogelijk vervangen door andere minder grote bomen. Er worden 15 bomen terug geplant.  
  • Aanleggen nieuwe parkeervakken en vergroten zodat ze voldoen aan de huidige parkeernorm.
  • De weg en voetpaden krijgen nieuwe bestrating en het asfalt krijgt een nieuwe toplaag.
  • De verlichting wordt aangepast naar de huidige norm en waar dat nog niet is gebeurd, omgezet naar LED-verlichting. 
  • Het groen wordt opgeknapt (gesnoeid en waar nodig vervangen).

Ontwerpvoorstel 

Graag nemen we u mee in de voorbereidingen voor het opknappen van de Hildebrandhove en Pierre Kemphove. Diverse bewoners gaven een aantal suggesties vooraf, bijvoorbeeld over verbeterpunten voor de verkeersveiligheid, waarvoor onze hartelijke dank! Waar mogelijk hebben we deze suggesties meegenomen in het ontwerpvoorstel. In het document ‘verbetersuggesties uit de buurt’ vindt u alle suggesties met ons antwoord hierop.

Op deze pagina kunt u het ontwerpvoorstel en de 3D-animatie bekijken.

Participatie traject

Tot 15 december 2020 was de mogelijkheid om een reactie achter te laten over het ontwerpvoorstel. Hier hebben diverse bewoners gebruik van gemaakt. We bedanken iedereen voor zijn inbreng. Een compleet overzicht van de reacties vindt u in het document ‘vragen en antwoorden’.

Met de reacties die vòòr het participatie traject zijn gegeven (zie document ‘verbetersuggesties uit de buurt’) en de reacties naar aanleiding van het participatie traject, hebben we een paar kleine aanpassingen gedaan aan het ontwerpvoorstel. Zo blijft de doorgang bij Hildebrandhove 60 gehandhaafd. Er komen 4 parkeerplaatsen in plaats van 5. Het voetpad op het ontwerpvoorstel langs de tuinen van 143-161, blijft zoals nu aan de kant van de rijbaan liggen. We vervangen de versleten witte paaltjes bij de Pierre Kemphove voor kunststof paaltjes, en plaatsen een extra lantaarnpaal in de doorgang bij 58/60.

In het document ‘vragen en antwoorden’ leggen we uit waarom we niet meer bomen gekapt gaan worden dan voorgesteld in het ontwerpvoorstel. Ook leggen we uit dat de nieuw toegepaste drempels de snelheid voldoende zullen verminderen. In het document ‘details en profielen’ kunt u zien hoe de drempels eruit komen te zien.

 

Vervolg

Naar aanleiding van de reacties , passen we het concept ontwerpvoorstel aan naar het definitieve ontwerp. Voor de bomen die we gaan kappen, wordt een kapvergunning aangevraagd.

Het definitieve ontwerp is naar verwachting in februari 2021 klaar. U ontvangt hier tegen die tijd opnieuw een brief over.

 

 

Cookie-instellingen