DoeMee ZoetermeerPraat mee over ideeën, voorstellen en andere (beleids)plannen voor Zoetermeer.

Afval: er zit meer in dan u denkt

Uit landelijk onderzoek blijkt dat we in Zoetermeer veel restafval inleveren. Dat kan beter, want er zijn veel mogelijkheden om het afval te scheiden, zoals de glasbak, de papierbak, de bak voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en de bak voor PBD (plastic, blik en drankpakken). Het afval in al die aparte bakken levert weer grondstof op dat opnieuw gebruikt kan worden als glas, papier, tuincompost, plastic en metaal. Dat is goed voor het milieu. En als we goed het afval scheiden, halen we er alles uit wat erin zit!

 

Invloed op veranderingen

De gemeente Zoetermeer wil het huishoudelijk afval zo goed mogelijk verwerken. Maar het verwerken van vooral het restafval vraagt veel geld. Als we met elkaar zorgen dat we zo goed mogelijk het afval scheiden, kunnen we met elkaar zorgen dat de kosten beheersbaar blijven.

Eindverslag participatie afvalscheiding

Het onderzoek naar afvalscheiding is afgesloten. Op 17 december heeft de raad het eindverslag participatie afvalscheiding goedgekeurd. U kunt dit eindverslag bekijken via Zoetermeer in Cijfers - Peiling Afvalbeleidsplan 2020.

Heeft u aangegeven het eindverslag te willen ontvangen? Dan krijgt u daarover persoonlijk bericht.

 

Cookie-instellingen