Inloopbijeenkomst vaarverbinding Rotte-Rijn-Vliet

97 keer bekeken

Begin

15-11-2017 om 19:00

Einde

15-11-2017 om 20:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Sportcomplex Bentwoud, Hildamlaan 1, 2731 BT Benthuizen

Op 15 november, tussen 19.00 en 20.30 uur, is er een inloopbijeenkomst bij voetbalvereniging DSO over het onderzoek naar een vaarverbinding tussen Rijn-Rotte-Vliet. Tijdens de avond kunnen belangstellenden de eindconclusies van het onderzoeksrapport inzien en vragen stellen.

Eerder die dag, om 15.30 uur, ontvangt gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland uit handen van wethouder Robin Paalvast (Zoetermeer) het eindrapport. De colleges, raden en achterbannen van de deelnemende partijen behandelen het rapport tijdens hun eigen bestuurlijke overlegmomenten begin 2018. Of er een vervolg komt op dit onderzoek en op welke manier is op dit moment nog onduidelijk. Wel wordt aan de provincie Zuid-Holland en de deelnemende gemeente gevraagd de conclusie van het eindrapport te gebruiken bij het opstellen van de provinciale en lokale omgevingsvisies.

Conclusie rapport

Het onderzoeksrapport dat aan Han Weber wordt aangeboden, geeft inzicht in de kansen voor gebiedsontwikkeling. Dit verschilt ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht, namelijk het verbinden van de Rotte, Oude Rijn en Vliet. In het rapport staan drie scenario's die met belanghebbenden zijn bedacht, inclusief toelichting en financiële onderbouwing. Verder gaat het rapport in op quick wins en kansen die zich in de toekomst kunnen voordoen.

De diverse scenario's in het rapport dienen als toekomstbeeld. Op dit moment blijken de scenario's namelijk niet rendabel te zijn. Er zijn echter enkele trends en ontwikkelingen waarvan nu nog onduidelijk is wat die het gebied opleveren. Maar deze zouden er in de toekomst voor kunnen zorgen dat de scenario's toch weer worden opgepakt en verder uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen die op ons afkomen op het gebied van klimaatverandering, waterberging, grotere behoefte aan recreatieve mogelijkheden en de behoefte aan woningen. Om ruimte te geven aan die ontwikkelingen kan het verbinden van de Rotte aan de Oude Rijn en de Vliet een mogelijkheid zijn.

Voor meer informatie: www.rotte-rijn-vliet.nl

Cookie-instellingen