Informatiebijeenkomst blauwalgen Zoetermeerse Plas

1038 keer bekeken

Begin

23-05-2018 om 19:30

Einde

23-05-2018 om 22:15

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

De Kapelaan, Nicolaasplein 2, Zoetermeer

Wil je meer weten over de aanpak van blauwalgen in de Zoetermeerse Plas? Je bent van harte welkom op de informatieavond over dit onderwerp die de gemeente Zoetermeer en het hoogheemraadschap van Rijnland organiseren op woensdag 23 mei.

 

Voor wie?

Zou je graag zwemmen in de Zoetermeerse Plas, of ben je (horeca)ondernemer of actief in een vereniging op of rond het water? Iedereen is welkom!

Blauwalgen

Blauwalgen zijn een jaarlijks terugkerend probleem, ook in de Zoetermeerse Plas. Het treedt op als het water teveel voedingsstoffen bevat. Blauwalgen kunnen giftig zijn en voor stankoverlast zorgen. Maar ook het waterleven, zoals vissen en watervogels, kan er last van ondervinden. Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Zoetermeer zetten zich in om de oorzaak van blauwalgen aan te pakken en de overlast ervan te verminderen. Iedere plas is anders. Rijnland bestrijdt de blauwalgen dan ook op veel verschillende manieren.

Opzet bijeenkomst

Op 23 mei hoor je over de verschillende methoden en waarom de ene wel en de andere niet werkt in de Zoetermeerseplas. Verder krijg je uitleg over de rol van watergebiedsplannen en de Kaderrichtlijnwater en over het Landschapsplan van de gemeente dat als doel heeft om de Zoetermeerseplas en omgeving aantrekkelijk te maken. De bijeenkomst heeft een gezamenlijk gedeelte en er zijn drie presentaties. De avond staat onder leiding van een dagvoorzitter.

Programma 23 mei

19.15 uur: Inloop

19.30 uur: Opening door wethouder Paalvast en Martine Leewis (hoogheemraadschap van Rijnland)

19.50 uur: Lopen naar de zalen

20.00 uur: Ronde 1 presentaties

21.00 - 21.15 uur: Pauze

21.15 - 22.15 uur: Ronde 2 presentaties

22.15 uur: Afsluiting door dagvoorzitter

Presentatie 1 duurt een uur en de andere twee presentaties een half uur. De ene helft van de groep gaat naar presentatie 1 en na de pauze volgt deze groep presentaties 2 en 3. De andere helft van de groep volgt dit programma in omgekeerde volgorde.

Toelichting presentaties

1. Aanpak blauwalgen (door hoogheemraadschap Rijnland)

Rijnland bestrijdt de blauwalgen op veel verschillende manieren. U hoort over de verschillende methoden en waarom de ene wel en de andere juist niet werkt in de Zoetermeerse Plas.

Ultrasone behandeling:

Blauwalgen bestrijden met onhoorbaar geluid. Twee jaar lang was de Zoetermeerse Plas een proeftuin om deze methode in een zwemplas uit te proberen. U krijgt uitleg over de methode en hoort wat de proef heeft opgeleverd.

Waterstofperoxide:

Blauwalgen kunnen heel specifiek worden bestreden met waterstofperoxide. Kom meer te weten over het ontstaan, de werking en de opgedane ervaring met deze innovatieve methodiek. En wat betekent dit eigenlijk voor de Zoetermeerse Plas?

2. Watergebiedsplannen en Kaderrichtlijnwater (door hoogheemraad Rijnland)

Een goede basis voor zwemwater is een goede waterkwaliteit. Een belangrijke aanpak is het verminderen van voedingsstoffen in het water. U krijgt uitleg hoe Rijnland dit aanpakt en wat de rol van de watergebiedsplannen en de Kaderrichtlijnwater daarbij is.

3. Landschapsplan gemeente Zoetermeer (door beleidsmedewerker Stadsbeheer gemeente Zoetermeer)

Het landschapsplan heeft als doel om de Zoetermeerse Plas en omgeving aantrekkelijk en mooi te maken. In het plan hebben recreatie en natuur een plaats gekregen en wordt een kwaliteitsimpuls aan het gebied gegeven. Zo is het strand vernieuwd en zal de natuur in zogeheten moerasparels een extra kans krijgen. Er is gekozen voor waterrijke natuur, zodat deze parels ook kunnen bijdragen aan het water zuiverende vermogen van de Zoetermeerse Plas en aan de biodiversiteit.

Aanmelden

Voor een inschatting van het aantal aanwezigen vragen we je van te voren aan te melden. Dat kan via onderstaande knop.

Aanmelden informatiebijeenkomst blauwalgen 23 mei 2018

Cookie-instellingen