Wat is samenspraak

Samenspraak is bedoeld om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te laten meedenken en meedoen bij beleid en projecten van de gemeente. Samenspraak  gaat ook over hoe de gemeente mee kan werken aan initiatieven vanuit de stad.

Mogelijkheden voor samenspraak

Wilt u meepraten over wat er bij u in de buurt, wijk of stad gebeurt? Of heeft u misschien een goed idee ter verbetering van uw buurt, de wijk of de stad? Op deze pagina vindt u een overzicht van welke mogelijkheden u heeft op het gebied van samenspraak en hoe u zelf een maatschappelijk initiatief kunt indienen.

 

Via doemee.zoetermeer.nl

Online meepraten over gemeentelijk beleid:

Via Doemee.zoetermeer.nl kunt u reageren op actuele plannen en beleidsvoorstellen van de gemeente Zoetermeer.

‘Plaats een idee’:

Via de knop ‘Plaats een idee’ op Doemee.zoetermeer.nl kunt u een (maatschappelijk) initiatief of idee starten. De gemeente Zoetermeer ondersteunt u graag hierbij. Na uw aanvraag neemt de gemeente z.s.m. contact met u op.

‘Matchfunding’:

Matchfunding in een vorm van crowdfunding waarbij u zelf 50% van het bedrag ophaalt door middel van crowdfunding op voorjebuurt.nl. De gemeente Zoetermeer en Fonds1818 dragen de overige 50% bij Hierdoor wordt de slagingskans aanzienlijk groter. Het idee moet wel passen binnen de voorwaarden van de gemeente en Fonds 1818. U kunt uw matchfundingsinitiatief indienen via het Loket Matchfunding op doemee.zoetermeer.nl Op dit moment kunt u geen aanvraag meer indienen.

 


Via de gemeentelijke website www.zoetermeer.nl

Groene Golf Loket:

Via het groene golf loket kunt u de gemeente om hulp vragen bij uw initiatief.

Subsidieaanvraag ‘wijk aan zet’:

Als u activiteiten in uw wijk wil organiseren kunt hier subsidie voor aanvragen. De activiteit moet zorgen voor verbetering van de contacten tussen buurtbewoners om aanspraak te maken op deze subsidie.

Algemene subsidie aanvraag (welzijnswerk, stichtingen etc.):

Voor activiteiten die ten goede komen aan de stad en/of haar inwoners kunt u subsidie vragen bij de gemeente.

Adoptiegroen:

Adoptiegroen is openbaar groen wat aangeplant en beheerd wordt door bewoners. De gemeente kan u advies geven over welke planten geschikt zijn. U kunt een aanvraag voor adoptiegroen via de wijkpost doen. Meer informatie.

Adopteer een afvalbak:

Samen met iemand uit de buurt kunt een openbare afvalbak adopteren. U bent samen verantwoordelijk voor het legen en schoon houden van de afvalbak. U kunt een afvalbak adopteren via de website van de gemeente Zoetermeer.

Referendum indienen:

De gemeenteraad van Zoetermeer neemt in raadsvergaderingen verschillende besluiten. Een aantal van deze besluiten is referendabel. Dit is geregeld in de Referendumverordening. Dat betekent dat u in de gelegenheid wordt gesteld om een referendum in te dienen over een besluit van de gemeenteraad. Dat besluit kan na het indienen van het referendum worden gewijzigd. Meer informatie.

 


In de Gemeenteraad

Indienen ‘Burgerinitiatief’ (agenderen in raadsvergadering):

De gemeente Zoetermeer hecht zeer aan het burgerinitiatief. Door wat leeft onder de bevolking op te nemen in de agenda van de raadsvergadering, hoopt de politiek burgers meer bij het politieke proces te betrekken. Wanneer u inwoner bent van Zoetermeer en 14 jaar of ouder, dan kunt u een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zetten. Het onderwerp staat dan in de eerstvolgende raadsvergadering op de agenda. Het mag een uitgewerkt voorstel zijn, maar het kan ook alleen een onderwerp zijn. Het is heel gemakkelijk om een voorstel of onderwerp in te dienen en het kan over allerlei onderwerpen gaan die in het belang van de stad zijn. Meer informatie.

Inspreken in de gemeenteraad:

Als inwoner of vertegenwoordiger van een organisatie of instelling kunt u raadsleden op verschillende manieren benaderen. Heeft u een vraag, wens of suggestie? Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen waar u zich hard voor wilt maken of waarover u zich zorgen maakt? U kunt dan inspreken bij vergaderingen van de gemeenteraad of raadscommissie. Meer informatie.

‘Stadsgesprek’ (platform voor initiatieven en nieuwe organisaties/bedrijven in de gemeenteraad):

Bent u een van die enthousiaste Zoetermeerse inwoners die een (maatschappelijk) initiatief heeft ontplooid? En, wilt u dit graag een keer onder de aandacht brengen van de gemeenteraad? Of heeft u een organisatie of bedrijf in Zoetermeer en wilt u hierover informatie uitwisselen met raadsleden? Bijvoorbeeld om hen te informeren over de laatste ontwikkelingen. Maak dan gebruik van het Stadsgesprek! Elke zes weken vindt er op 'Maandag raadsdag' een Stadsgesprek plaats op het Stadhuis. Het doel van dit Stadsgesprek is u een platform te bieden om uw initiatief, organisatie of bedrijf te presenteren aan de raad.

 


Overige opties

Reageren op berichten via social media (Facebook, Twitter):

De gemeente Zoetermeer maakt onder meer gebruik van social media om informatie met de stad te delen. U kunt een reactie achterlaten op deze berichten.

Online meepraten vanaf je smartphone / tablet via de Youmee app:

In 2017 is de gemeente een pilot gestart voor twee jaar met de app Youmee. Deze app is bedoeld om dialogen te starten over verschillende onderwerpen en zo met inwoners samen de stad te maken. Via de app kunnen er verschillende zaken aan bod komen. Dit kunnen plannen zijn die de gemeente wil ontwikkelen of algemene ideeën die nog uitgewerkt moeten worden. U kunt meepraten, uw mening geven, nieuwe ideeën suggereren en soms stemmen. Meer informatie