Opstellen procesvoorstel

Dit gedeelte van de Samenspraakwijzer biedt inzicht in de werkwijze van medewerkers van de gemeente Zoetermeer. Hieronder staat beschreven hoe een procesvoorstel wordt opgesteld.

Alle samenspraaktrajecten beginnen met een procesvoorstel. Een procesvoorstel maakt transparant wie er op welke manier input levert. In dit procesvoorstel beschrijf je hoe je de samenspraak gaat aanpakken.

Dat doe je door de volgende punten te beschrijven.

 

A. het exacte onderwerp en de speelruimte van de samenspraak

Hier beschrijf je waar de samenspraak over gaat (en waar niet over).

 

 

B. het doel van de samenspraak

Hier beschrijf je wat je wilt bereiken met de samenspraak. Maak een keuze uit de onderstaande doelen en motiveer waarom je voor dit doel gekozen hebt. (meerdere opties mogelijk)

  • Kennis overdragen: houd bij beleid en bij projecten inwoners, bedrijven en organisaties op de hoogte van zowel het proces als de inhoud.
  • Draagvlak vergroten: hoe meer draagvlak je creëert, hoe minder weerstand je krijgt en hoe meer mensen achter het beleid of het project staan.
  • Kwaliteit van beleid/projecten vergroten: maak gebruik van de kennis en input van inwoners, bedrijven en organisaties. Het zal de kwaliteit van het beleid of project ten goede komen.
  • Ideeën of informatie verzamelen: de kennis en de bijdrage van inwoners, bedrijven en organisaties leveren de gemeente nieuwe inspiratie op.
  • Tegenspraak organiseren: afwijkende ideeën zijn geen slechte ideeën, haal ook bezwaren en bedenkingen op in de stad.
  • Zelfwerkzaamheid van inwoners bevorderen: door betrokkenen mee te laten denken, geef je hen de ruimte om zelf het heft in handen te nemen.
  • Sociale samenhang versterken: samenspraak brengt Zoetermeerders bij elkaar, participatie loont en kan leiden tot een groter samenhorigheidsgevoel.

 

 

C. de schaal waarop de samenspraak speelt

Hier beschrijf je of het gaat om samenspraak op stedelijk, wijk-, buurt- of straatniveau.

 

 

D. wie zijn er samenspraakgerechtigd

Hier beschrijf je wie er mee kunnen doen aan de samenspraak (en wie niet). Om dit te bepalen en te motiveren doe je eerst een omgevingsanalyse. De communicatieadviseurs van de afdeling Communicatie kunnen je hierbij helpen.

 

 

E. het niveau van de samenspraak

Hier beschrijf je voor welk niveau van samenspraak je hebt gekozen: informeren, raadplegen, adviseren of coproduceren. Dit hangt samen met de beïnvloedingsruimte die er is. De samenspraakniveau-wizard kan helpen bij het bepalen van het meest geschikte samenspraakniveau.

 

 

F. Aanpak van het samenspraakproces

Hier beschrijf je wat je precies gaat doen om mensen te betrekken. Welke samenspraakvormen pas je toe? Bijeenkomsten, enquêtes, (online) werkvormen? De samenspraakmiddelen-wizard kan helpen bij het kiezen van een samenspraakvorm.. Vergeet ook niet de “zwijgende meerderheid” te betrekken!

 

 

Het is verstandig om in je procesvoorstel de bovenstaande punten in dezelfde volgorde en met deze nummering (a t/m f) te beschrijven, zodat het voor iedereen direct duidelijk is dat je alle punten hebt doorlopen. Het college of de raad moet akkoord zijn met het procesvoorstel vóórdat de samenspraak plaatsvindt.