Samenspraakniveau

Eén van de belangrijkste onderdelen van een procesvoorstel is het juiste samenspraakniveau kiezen. Hier vind je een korte uitleg over de verschillende samenspraakniveaus.

Het samenspraakniveau is de mate van invloed die deelnemers hebben tijdens het samenspraaktraject. De gemeente Zoetermeer hanteert vier verschillende samenspraakniveaus.

 

Coproduceren

Gemeente en betrokkenen bepalen samen de agenda en zoeken samen naar oplossingen. De rol van de betrokkene is samenwerkingspartner. De betrokkenen nemen zelf al in een vroeg stadium actief deel aan het proces door over uitgangspunten, een plan of ontwerp mee te denken. De gemeente verbindt zich aan deze oplossingen in de besluitvorming.

Adviseren

De gemeente bepaalt de agenda, de betrokkenen hebben een adviserende rol en kunnen problemen en oplossingen aandragen. De gemeente verbindt zich in principe aan het resultaat maar kan beargumenteerd afwijken. De betrokken partijen kunnen ook met een voorstel komen dat niet aansluit bij het plan van de gemeente.

Raadplegen

De gemeente bepaalt de agenda maar de betrokkenen zijn volwaardig gesprekspartner. Meningen en ideeën worden geïnventariseerd maar zijn voor de gemeente niet bindend bij het maken van de plannen. Deze plannen worden door de gemeente opgesteld en voorgelegd aan de betrokkenen. De reacties worden meegenomen in het vervolgproces.

Informeren 

De gemeente bepaalt de agenda en stelt de plannen op, de betrokkenen hebben de rol van toehoorder en hebben geen inbreng. Ze worden geïnformeerd via een informatieavond, wijkbericht of de gemeentelijke website.

 

Cookie settings