Evalueren

De gemeente Zoetermeer vindt het belangrijk om Samenspraaktrajecten achteraf te evalueren. In dit gedeelte van de Samenspraakwijzer vind je een korte handleiding die gebruikt wordt bij de evaluatie van verschillende samenspraakvormen.

Na het doorlopen van een samenspraakproces is evalueren belangrijk. Zo kan je nuttige verbeterpunten vaststellen voor een volgend samenspraaktraject. Ook kan je de tevredenheid over de samenspraak onderzoeken.

Samenspraakvormen kunnen op verschillende manieren geëvalueerd worden. Een bewonersinitiatief evalueer je anders dan een samenspraaktraject vanuit de gemeente. Hieronder staan drie vormen uitgelegd.

 


Samenspraakavond/bijeenkomst

Bij een samenspraakbijeenkomst onderzoek je of de bijeenkomst naar tevredenheid is verlopen vanuit de deelnemers en vanuit de organisator.

Voor het evalueren van een samenspraakbijeenkomst is een evaluatieformulier ontwikkeld. Je voert de evaluatie uit door de stappen in te vullen op het formulier.

Vergeet niet om na een samenspraakbijeenkomst een terugkoppeling te geven aan de deelnemers en de stad. Stuur het eindverslag naar de deelnemers en plaats een bericht op de website om met de overige geïnteresseerden te communiceren.

 


Samenspraaktraject

Om een samenspraaktraject te evalueren kijk je vooral vanuit het perspectief van de deelnemer. Bij belangrijke mijlpalen van het traject wordt de deelnemer om zijn/haar mening gevraagd. Dit doe je ook aan het eind van het samenspraaktraject. Op deze manier kan je de mening van de deelnemer over het gehele traject in beeld brengen.

Vergeet niet om aan het eind van het samenspraaktraject een terugkoppeling te geven aan de deelnemers en de stad. Stuur het eindverslag naar de deelnemers en plaats een bericht op de website om met de overige geïnteresseerden te communiceren.

 


Maatschappelijk initiatief

Bij de evaluatie van een maatschappelijk initiatief ga je in gesprek met de initiatiefnemer en met de betrokken partijen (intern en extern). Vraag bijvoorbeeld aan een initiatiefnemer hoe hij/zij het contact met de gemeente heeft ervaren, wat er met zijn initiatief is gebeurd, hoe het proces is verlopen en welke verbeterpunten er zijn.

Heb je ondersteuning nodig bij deze gesprekken? Nodig dan een communicatie adviseur of de adviseur maatschappelijke initiatieven uit. Zij kunnen je helpen bij het opzetten en voeren van de evaluatiegesprekken.

 

 

Cookie settings