Watertaps in recreatiegebieden

 

Links:       

 

Praat mee over ontwikkelingen in de stad via de nieuwe app Youmee.

In 2017 is de gemeente een pilot gestart voor twee jaar met de app Youmee. Deze app is bedoeld is om dialogen te starten over verschillende onderwerpen en zo met inwoners samen de stad te maken. De app wordt ingezet als extra mogelijkheid, naast de bestaande samenspraakmiddelen, waaronder dit platform.

Via de app kunnen er verschillende zaken aan bod komen. Dit kunnen plannen zijn die de gemeente wil ontwikkelen of algemene ideeën die nog uitgewerkt moeten worden. Je kunt meepraten, je mening geven, nieuwe ideeën suggereren en soms stemmen. Een en ander is afhankelijk van de op dat moment actieve dialoog met de daarbij behorende dialoogvormen.

Omdat meedoen makkelijk en snel is, hoopt de gemeente jongeren gemakkelijker te kunnen bereiken. De app is geschikt voor jong en oud vanaf 12 jaar.

 

 

 

Hoe werkt het?

Na het downloaden van de app Youmee (via de appstore voor iOS of Android) meld je eenmalig aan en je kunt direct meepraten, zodra nieuwe ontwikkelingen zich voordoen. Op basis van je postcode en aangegeven interesses verschijnen nieuwe dialogen automatisch in het tabblad 'mijn dialogen' en op je tijdlijn.

Zodra er nieuwe dialogen beschikbaar zijn, kun je daar ook automatisch een bericht van ontvangen via je telefoon.  Zet hiervoor de optie pushberichten aan.

De hieronder getoonde QR code kan in de app gescand worden (In de app: Menu > code scannen) om de dialoog op te halen.

 

 

 

 

 

 


Lijst met dialogen 

Je ziet hieronder direct aan welke dialoog je mee kunt doen. Omdat Youmee geen doel op zich
is, maar een middel voor de gemeente om te communiceren, kan het zijn dat je enige tijd geen
actieve dialogen ziet staan. 

 


Actieve dialogen

Sorry, op dit moment zijn er geen actieve dialogen.

 


Afgeronde dialogen

 

 

 

24 mei 2017 tot 1 juni 2017. Waar wil jij zien dat een watertappunt van Dunea gerealiseerd wordt? Er zijn vijf gebieden in Zoetermeer aangewezen. Hieruit moet een top3 worden samengesteld om drie watertaps te realiseren.

 

Deze dialoog op Youmee is afgerond. Je kunt niet meer meedoen. Kijk snel bij lopende projecten waar je nu hier op Doe mee wel aan mee kunt doen.

 

 

 


 

 

Inwoners wordt gevraagd hun stem uit te brengen op één van de aangewezen ge-

bieden. 

 

De resultaten worden met andere resultaten van peilingen onder andere op

doemee.zoetermeer.nl en facebook gerapporteerd. De gemeente neemt alle resultaten mee

in de gesprekken met Dunea. Samen zal gezocht worden naar een geschikte locatie. Dit is me-

de afhankelijk van de plekken waar de ondergrondse waterleiding ligt.

Doelstelling is de eerste watertap nog voor de zomervakantie te plaatsen.

 

Vind hier de resultaten van dit samenspraaktraject.

Afbeeldingen