Participatiewijzer

De participatiewijzer je inzicht in de werkwijze van de gemeente Zoetermeer.

De participatiewijzer is bedoeld om medewerkers van de gemeente Zoetermeer te helpen bij de aanpak van een samenspraakproces bij maatschappelijke initiatieven, de uitvoering van gemeentelijke projecten en het opstellen van beleidsplannen. 

De Participatiewijzer is de uitwerking van de Kadernota Samenspraak en de Samenspraakverordening.


Participatiewijzer onderwerpen

 

Samenspraakniveau

 

Samenspraakmiddel

 

Procesvoorstel

 

 

Evaluatie samenspraak

 

Opstellen eindverslag samenspraak

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Cookie-instellingen