DoeMee ZoetermeerPraat mee over ideeën, voorstellen en andere (beleids)plannen voor Zoetermeer.

Eindverslag participatie

Een participatietraject wordt altijd afgerond met een 'eindverslag participatieprocedure' kortweg 'eindverslag participatie'. In dit eindverslag staat hoe de samenspraak is verlopen aan de hand van drie vaste onderdelen. Een eindverslag samenspraak volgt altijd nadat een procesvoorstel samenspraak is opgesteld. Ook als het niveau van samenspraak op informeren lag wordt een eindverslag samenspraak opgesteld. Het eindverslag beschrijft de volgende punten:

 

A. Een overzicht van de gevolgde participatie

Hier staat hoe de participatie is verlopen. aan de hand van de punten a t/m f uit het procesvoorstel.  Als op bepaalde punten is afgeweken van het procesvoorstel, is aangeven waarom.

 

 

B. Een weergave van de inbreng van de deelnemers

Hier staat wat de inbreng is geweest van de deelnemers aan de participatie. Wat waren de meningen, suggesties en ideeën? Dit kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld verhalend, door foto’s van flappen te laten zien of met een tweekolommenstuk.

 

 

C. Een reactie van college of raad op de inbreng van de deelnemers

Hier staat welke meningen, suggesties en ideeën worden meegenomen in het beleidsvoornemen en welke niet. Dit hangt af van het niveau van participatie.

 

 

 

Toesturen eindverslag participatie

Alle deelnemers aan de participatie ontvangen het eindverslag. Voor andere belangstellenden is het eindverslag te vinden op de gemeentelijke website. 

Bij online trajecten op Doe mee wordt aan deelnemers toestemming voor gebruik van een e-mailadres gevraagd voor toezending hiervan. Bij offline bijeenkomsten wordt in de uitnodigingsbrief toestemming gevraagd voor gebruik van het e-mailadres voor toezending van het eindverslag. 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.