Introductie

De wijk Palenstein is sterk in ontwikkeling. Waar eerste grote galerijflats stonden komen nu woningen en appartementen. De Goede Woning en Vidomes hebben plannen om in drie deelgebieden in Palenstein woningen en appartementen te bouwen. De plannen zijn nog globaal, maar we nodigen u alvast uit de tekeningen te bekijken en erop te reageren. Onderaan deze pagina ziet u vier buttons, waarop u kunt klikken. U kunt kiezen uit de gebiedspresentatie of uit het door u gewenste deelplan.

Reactietermijn gesloten

De reactietermijn is inmiddels gesloten. De  gemeente bundelt alle reacties. In overleg met de corporaties worden de reacties beoordeeld en beantwoord in een samenspraakverslag. Het samenspraakverslag wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Nadat het samenspraakverslag is vastgesteld door het college, plaatst de gemeente het verslag op de website. Als u heeft deelgenomen aan de samenspraak, krijgt u het samenspraakverslag toegestuurd.

 

 

Welke gebieden?

Het gaat om:

  • Deelgebied C
    De locatie van de voormalige flats aan de Goeswijn van der Poellaan en de Dirc van de Doortogelaan.
  • Deelgebied D
    De locatie van het nu nog bestaande winkelcentrum.
  • Deelgebied G
    De locatie van de flat aan de Diederik van Teilingenlaan die op dit moment wordt gesloopt.

Doel samenspraak

De samenspraak heeft als doel u te informeren met waar mogelijk een betere inpassing van de bouwplannen van deelgebied C, D en G in de omgeving en het beperken van overlast voor omwonenden tijdens en na de bouw. Met de reacties, wensen en informatie uit de buurt wordt in het verdere proces van planvorming, in overleg met de initiatiefnemers, waar mogelijk rekening gehouden. Daarnaast geeft de gemeente uitleg over de bestemmingsplanprocedure.

Meer weten?

Op www.palensteinzoetermeer.nl vindt u meer informatie over de projecten in Palenstein.

 

 

De wijk Palenstein krijgt de laatste jaren steeds meer vorm. De galerijflats uit de jaren zestig maken plaats voor nieuwe woningen. Verschillende woningbouwprojecten zijn opgeleverd en het nieuwe winkelcentrum is in aanbouw.

De drie deelgebieden C, D en G maken deel uit van wijkvisie uit 2012 voor de herinrichting van Palenstein. Inmiddels is de behoefte aan meer woningen de afgelopen jaren toegenomen. Ook is er behoefte aan meer diversiteit van woningen in de stad met aandacht voor groen, duurzaamheid en historisch waardevolle plekken.

Het college van burgemeester & wethouders heeft op 14 juli 2020 een besluit genomen om het woningbouwprogramma in de deelgebieden C, D en G te optimaliseren. Dit betekent dat, ten opzichte van eerdere plannen, er in deze deelgebieden meer woningen komen. De woningen zijn zo ingepast dat de bouwmassa’s en bouwhoogte passen in het bestemmingsplan.

Foke de Jong, stedenbouwkundige van de gemeente Zoetermeer, neemt u in het introductiefilmpje mee vanaf de start van Palenstein tot nu. U kunt de presentatie bekijken door te klikken op bijgaande link naar YouTube.

Bekijk de presentatie

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen