Deelgebied C

De wijk Palenstein is sterk in ontwikkeling. Waar eerste grote galerijflats stonden komen nu woningen en appartementen. De Goede Woning en Vidomes hebben plannen om in drie deelgebieden in Palenstein woningen en appartementen te bouwen. De plannen zijn nog globaal, maar we nodigen u alvast uit de tekeningen te bekijken en erop te reageren. Onderaan deze pagina ziet u vier buttons, waarop u kunt klikken. U kunt kiezen uit de gebiedspresentatie of uit het door u gewenste deelplan.

Reactietermijn gesloten

De reactietermijn is inmiddels gesloten. De  gemeente bundelt alle reacties. In overleg met de corporaties worden de reacties beoordeeld en beantwoord in een samenspraakverslag. Het samenspraakverslag wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Nadat het samenspraakverslag is vastgesteld door het college, plaatst de gemeente het verslag op de website. Als u heeft deelgenomen aan de samenspraak, krijgt u het samenspraakverslag toegestuurd.

 

 

Welke gebieden?

Het gaat om:

  • Deelgebied C
    De locatie van de voormalige flats aan de Goeswijn van der Poellaan en de Dirc van de Doortogelaan.
  • Deelgebied D
    De locatie van het nu nog bestaande winkelcentrum.
  • Deelgebied G
    De locatie van de flat aan de Diederik van Teilingenlaan die op dit moment wordt gesloopt.

Doel samenspraak

De samenspraak heeft als doel u te informeren met waar mogelijk een betere inpassing van de bouwplannen van deelgebied C, D en G in de omgeving en het beperken van overlast voor omwonenden tijdens en na de bouw. Met de reacties, wensen en informatie uit de buurt wordt in het verdere proces van planvorming, in overleg met de initiatiefnemers, waar mogelijk rekening gehouden. Daarnaast geeft de gemeente uitleg over de bestemmingsplanprocedure.

Meer weten?

Op www.palensteinzoetermeer.nl vindt u meer informatie over de projecten in Palenstein.

 

 

Deelgebied C is de locatie van de voormalige flats aan de Goeswijn van der Poellaan en de Dirc van de Doortogelaan.

Woningcorporatie Vidomes wil in dit gebied 53 eengezinswoningen en 67 appartementen laten bouwen met een mix van sociale huur en vrije sector woningen. Op het binnenterrein en in het openbaar gebied komen parkeerplaatsen. Het aantal parkeerplaatsen voldoet hiermee aan het vigerend parkeerbeleid dat is vastgesteld in december 2019.

De plannen die u in de presentatie van Vidomes kunt zien, zijn nog globaal. De tekeningen geven de verkaveling weer met daarin de bouwmassa’s, hoogtes en typen woningen. Er is nog geen architect dus er zijn bijvoorbeeld nog geen gevelbeelden en woningplattegronden. Dat volgt verderop in het traject.

Presentatie Bouwvlek C Vidomes

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen