Verkeerssituatie Sandrinapad Palenstein

Op de plek waar de Diederik van Teilingenflat in Palenstein stond, komt het nieuwbouwproject De Tuyn van Palensteyn. Samen met projectontwikkelaar & bouwer VORM bouwt woningcorporatie De Goede Woning (DGW) er in totaal 119 woningen waarvan 73 eengezinswoningen en 46 appartementen. Om ervoor te zorgen dat de toekomstige bewoners hun woning kunnen bereiken, wordt het Sandrinapad omgevormd tot woonstraat. Voor de inrichting van het Sandrinapad heeft de gemeente een aantal varianten op tekening gezet. U kunt op deze website de varianten alvast bekijken en erop reageren. Tijdens de online bewonersbijeenkomst op 20 april geven we u een toelichting en krijgt u de uitgewerkte ontwerptekeningen te zien.

De Tuyn van Palensteyn

Op de tekeningen is bouwvlek G, nieuwbouwplan De Tuyn van Palensteyn niet verder uitgewerkt. Tijdens de online bewonersbijeenkomst op 20 april geven medewerkers van Vorm en DGW uitleg over dit plan. Deze avond gaat niet over koop of huur van de te bouwen woningen. Meer informatie vindt u op www.vorm.nl/tuynvanpalensteyn

Hoe werkt het?

Hieronder kunt u op een van de buttons klikken voor een korte toelichting op de verkeersmaatregelen en de twee varianten. Per variant heeft u de mogelijkheid om te reageren.

Reageren?

U kunt tot en met dinsdag 4 mei reageren door te klikken op de button die u vindt bij de uitleg over de verkeersmaatregelen en de onderzoeksvarianten. Het is ook mogelijk een e-mail te sturen naar palenstein@zoetermeer.nl.

Doel participatie

De participatie heeft als doel u te informeren met waar mogelijk een betere inpassing van het nieuwbouwplan in de omgeving. We voorzien de vragen van een antwoord en maken een definitief inrichtingsontwerp van de woonstraat. Samen met de vragen en antwoorden wordt het inrichtingsontwerp ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.  De reacties nemen burgemeester en wethouders, daar waar mogelijk, mee in het definitief inrichtingsontwerp.

Online bewonersbijeenkomst 20 april

Op dinsdag 20 april om 19.00 uur vindt er een online bewonersbijeenkomst plaats om u verder te informeren over het nieuwbouwplan De Tuyn van Palensteyn en de gevolgen voor de verkeerssituatie in de buurt. Ook gaan we specifiek in op de nieuw aan te leggen woonstraat aan het Sandrinapad en de benodigde correctie in de lopende bestemmingsplanherziening. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar palenstein@zoetermeer.nl, met als onderwerp ‘Bewonersavond 20 april 2021’. U ontvangt dan een paar dagen voor de bijeenkomst een e-mail met een link naar de online bijeenkomst.
 

Hoe verder?

We bundelen alle vragen en reacties per thema. We voorzien de vragen van een antwoord en maken een definitief inrichtingsontwerp van de woonstraat. Samen met de vragen en antwoorden wordt het inrichtingsontwerp ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het inrichtingsontwerp met alle vragen en antwoorden plaatsen we vervolgens op deze website en op www.palensteinzoetermeer.nl. Wilt u het inrichtingsontwerp met alle vragen en antwoorden ontvangen? Dan kunt u hier uw naam en emailadres achterlaten. Als u heeft deelgenomen aan de participatie, krijgt u de stukken toegestuurd.

Meer weten?

De buurtbewoners hebben een uitnodigingsbrief ontvangen voor de onlinebijeenkomst op 20 april. U vindt de brief ook onder aan deze pagina. Op https://palensteinzoetermeer.nl/ vindt u meer informatie over de projecten in Palenstein.

Download bewonersbrief

Documenten

 
Cookie-instellingen