(Ver)bouwen

Hierbij gaat het om de regels voor het verlenen, toezicht houden en handhaven van vergunningen voor onder andere het (ver)bouwen, het slopen van gebouwen en het kappen van bomen.

De gemeente gaat komende vier jaar ‘risico-gestuurd’ te werk. Dit betekent dat de gemeente inzet daar waar de risico’s het grootst zijn en waarvoor deskundigheid en kennis het meest gevraagd zijn. Denk hierbij aan het verlenen van een vergunning en het houden van toezicht bij het bouwen van een fabriek of het (ver)bouwen van een ziekenhuis of religieuze of culturele instelling. Bij kleinere bouwwerken, waarbij de risico’s laag of aanvaardbaar zijn wordt minimaal of geen capaciteit ingezet. Het gaat hier bijvoorbeeld om het plaatsen van een carport of het bouwen van een klein kantoorpand.

Via de volgende link kun je de totale prioriteitenlijst lezen.

1  reacties

 
 

Anoniem 11-01-19 om 10:33

Wat betekenen de grijze vlakken in de tabel -> geen inzet? Bij 31. Verrommeling openbare ruimte (zwerfvuil, hondenpoep, fiets stallen, fout parkeren) staat bij T&H een grijs vlak, daar wordt hopelijk toch wel voldoende op gehandhaafd?
V.w.b. horeca: als bewoner van het Stadshart merk ik dat door de toename van de horeca er ook een toename is van stankoverlast (frituur- en grill). Het is niet makkelijk om de ODH a) te bereiken en b) ze zover te krijgen dat ze gaan ruiken (en door de reisafstand moet het dan ook nog maar lukken). En dan is het door de veelheid aan horeca ook nog lastig om de juiste bron te vinden....
Bij wonen (carports, e.d.) kunnen al snel burenruzies op de loer liggen, enige controle kan helpen om erger te voorkomen.