Activiteiten op de openbare weg en de directe leefomgeving

Hierbij gaat het om de regels voor het verlenen, toezicht houden en handhaven van vergunningen die nodig zijn voor activiteiten op de openbare weg en de directe leefomgeving. Gebaseerd op de Algemene plaatselijke verordening (APV). Denk hierbij aan het organiseren van evenementen. Ook bijzondere wetten vallen hieronder, zoals de Drank- en horecawet en de Wet op de kansspelen.

De gemeente richt zich de komende jaren op het nog beter stroomlijnen van evenementenvergunningen. Dit betekent dat de gemeente ernaar streeft om  bij 90% van alle evenementen, minimaal zes weken voor aanvang van het evenement de benodigde vergunning te verlenen. De gemeente betrekt hierbij ook de evenementenorganisaties en wil hen bewust maken om tijdig de vergunningaanvraag in te dienen. Verder gaat de gemeente onderzoeken of er mogelijkheden zijn om voor sommige evenementen een vergunning af te schaffen en deze te vervangen door  alleen een melding.

Naast de evenementenvergunning richt de gemeente zich op de vergunningen voor de kansspelen, waarbij de horecabedrijven, die een kansspelautomaat hebben, worden gecontroleerd.

0  reacties