Ontwerp herinrichting straten en pleinen Stadshart

De gemeente heeft een voorlopig ontwerp laten maken voor de herinrichting van de straten en de pleinen van het Stadshart.

Het voorlopig ontwerp is mede tot stand gekomen met inzet van een klankbordgroep die bestond uit een afvaardiging van bewoners en ondernemers van het Stadshart en de Toegankelijkheidsraad. Een schouwronde door het Stadshart en gesprekken met de klankbordgroep hebben mede invulling gegeven aan het voorlopig ontwerp.

Reacties op het voorlopig ontwerp worden verwerkt in een samenspraakverslag dat samen met het voorlopig ontwerp wordt aangeboden aan het college voor besluitvorming.

Reactietermijn

Van 15 mei tot en met 28 mei 2019 kunt u het voorlopig ontwerp bekijken en uw reactie achterlaten.