Herontwikkeling Markt 10


De locatie Markt 10 ligt op een prominente plek in de binnenstad van Zoetermeer tussen het Stadshart en de grote Dobbe.

In januari 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de locatie te herontwikkelen tot woningen gecombineerd met voorzieningen. De herontwikkeling van ‘Omgeving Markt 10’ maakt onderdeel uit van de vernieuwing van de binnenstad. Tussen februari en juli 2018 heeft de gemeente uitgangspunten opgesteld voor de herontwikkeling. Er zijn voor de zomer 2018 in totaal 3 samenspraakavonden geweest waarop de gemeente met de bewoners over de plannen voor Markt 10 heeft gesproken. Tijdens deze avonden zijn behalve voorstellen voor Markt 10 ook tekeningen getoond over een mogelijke woontoren aan de Frankrijklaan.

Naar aanleiding van de samenspraakbijeenkomsten over de Nota van Uitgangspunten Markt 10, heeft de gemeente een aanvullende verkenning gedaan naar de parkeermogelijkheden in de omgeving. De gemeente is nog bezig dit te verwerken in de Nota van Uitgangspunten Markt 10. Naar verwachting is de definitieve versie van de Nota van Uitgangspunten Markt 10 eind maart voor reactie beschikbaar. Bewoners worden hierover per brief en e-mail op de hoogte gesteld.

Per abuis zijn er werkdocumenten van de Nota van Uitgangspunten Markt 10 gepubliceerd. Inmiddels zijn deze werkdocumenten van de website verwijderd.