Herontwikkeling Markt 10


De locatie Markt 10, ligt op een prominente plek in de binnenstad van Zoetermeer tussen het Stadshart en het Centraal Park.

In januari 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de locatie te herontwikkelen tot woningen gecombineerd met voorzieningen.

De herontwikkeling van ‘Omgeving Markt 10’ maakt onderdeel uit van de vernieuwing van de binnenstad. Tussen februari en juli 2018 heeft de gemeente uitgangspunten opgesteld voor de herontwikkeling. Er zijn voor de zomer in totaal 3 samenspraakavonden geweest waarop de gemeente met de bewoners over de plannen voor Markt 10 heeft gesproken. Tijdens deze avonden zijn behalve voorstellen voor Markt 10 ook tekeningen getoond over een mogelijke woontoren aan de Frankrijklaan. Het eindconcept van de notitie van uitgangspunten Markt 10 wordt eind deze maand aan bewoners teruggekoppeld voor een laatste reactieronde via een enquête op doemee.  

Per abuis heeft van 5 tot 10 oktober een testversie van deze enquête online gestaan. Inmiddels is deze van de website verwijderd. Bewoners worden per brief geïnformeerd wanneer de enquête in te vullen is.