Woonzorgvorm en Monuta-gebouw

Belangstellenden konden van 16 september tot en met 29 september reageren op de gewenste ontwikkeling van de Van Aalstlaan 24. De reacties neemt de gemeente daar waar mogelijk mee bij het vaststellen van de uitgangspunten waaraan het woningbouwplan moet voldoen. 

Eindverslag

De gemeente heeft de binnengekomen reacties beantwoord in een eindverslag participatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verslag vastgesteld. Hieronder leest u het verslag. Met het vaststellen van het eindverslag is het participatietraject afgerond. De gemeente houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkeling van de Van Aalstlaan 24  op www.zoetermeer.nl/vanaalstlaan.

Eindverslag participatie ontwikkeling Van Aalstlaan 24

De gemeente wil de locatie aan de Van Aalstlaan 24 in de wijk Palenstein ontwikkelen en vraagt haar inwoners mee te denken over de invulling van deze locatie. De gemeente wil er woningen bouwen met een woonzorgvorm voor vitale ouderen. In het gebied staat ook het voormalig Monuta-gebouw. Het is de bedoeling dat dit gebouw blijft bestaan en onderdeel gaat uitmaken van de woonzorgvorm. Voordat de gemeente opzoek gaat naar een projectontwikkelaar, wil zij van u weten wat u van de gewenste ontwikkeling vindt. Tijdens een bijeenkomst op donderdag 15 september hebben bewoners hebben kunnen reageren op de gewenste ontwikkeling. U kunt via deze website ook meedenken en reageren.

Gewenste ontwikkeling

Voor deze plek heeft de gemeenteraad in 2018 een kavelpaspoort vastgesteld. Het kavelpaspoort geeft richting aan de toekomstige invulling. Het beoogde aantal nieuwe woningen voor deze locatie is 100 tot 150 met een maximale hoogte van 50 meter. Deze woningen zullen bestaan uit koop- en huurwoningen met een passende woonzorgvoorziening. Het gaat om woningen waar vitale ouderen zelfstandig kunnen wonen, met eenvoudige toegang tot zorg en (extra) ondersteuning en zorg. Met voorzieningen in de buurt, zodat zij daar kunnen blijven wonen als ze minder vitaal worden. Op de locatie staat ook het voormalige Monuta-gebouw, dat dienst deed als uitvaartcentrum. Op dit moment wordt het gebouw tijdelijk verhuurd. Het is de bedoeling dat dit gebouw blijft bestaan en deel gaat uitmaken van de woonzorgvorm.

Hoe werkt het?

Wij vragen inwoners om ideeën voor de invulling van het kavel, de woonzorgwoningen, de voorzieningen en het gebruik van het Monuta-gebouw. Onderaan deze pagina ziet u twee buttons, waarop u kunt klikken. Onder iedere button vindt u een thema met uitleg over het thema en de mogelijkheid om te reageren. U kunt tot en met donderdag 29 september reageren, vragen stellen en suggesties doen. U kunt reageren via de button bij het desbetreffende thema of door een e-mail te sturen naar palenstein@zoetermeer.nl.

Wat doet de gemeente met uw reactie?

Na afronding van de participatie bundelt de gemeente de reacties die zijn binnengekomen via deze website, via de e-mail en die zijn opgeschreven tijdens de bijeenkomst op 15 september. De reacties neemt de gemeente daar waar mogelijk mee bij het vaststellen van de uitgangspunten waaraan het woningbouwplan moet voldoen. Aan de hand van deze uitgangspunten zoekt de gemeente naar een projectontwikkelaar om tot een woningbouwplan te komen.

De gemeente wil op deze locatie woningen realiseren die zijn gericht op vitale ouderen. Een woonzorgvorm met zorg en welzijnsvoorzieningen in de buurt. Waar ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Met behoud van het voormalige Monuta-gebouw.

Voorzieningen

Ook wil de gemeente voorzieningen in de buurt, zodat de ouderen zelfstanding kunnen blijven wonen als ze minder vitaal worden. Wij denken hierbij aan winkels, huisarts, apotheek, bibliotheek en het openbaar vervoer. En ook inlooplocaties, ontmoetingsruimten en huiskamers kunnen onderdeel uitmaken van de woonzorgvorm. Het gaat dan om ruimtes waar de bewoners kunnen samenkomen, hobbyen, sporten en trainingen kunnen volgen.

Behoud voormalige Monuta-gebouw

Op de locatie staat het voormalige Monuta-gebouw. De gemeente wil het gebouw behouden en denkt dat het met een nieuwe functie een mooie toegevoegde waarde kan hebben voor de toekomstige woonzorgwoningen. Vanwege de voormalige functie als uitvaartcentrum is het een betekenisvolle plek voor veel inwoners. We horen graag van u als omwonenden welke functies hierbij passend kunnen zijn.

Gemeentelijk erfgoed

Het gebouw staat op de nominatie om opgenomen te worden als gemeentelijk erfgoed. Het gebouw is één van de parels van de jaren zeventig architectuur. Ook de gebruikte materialen zijn uniek.

Links

Waarom woonzorgwoningen?

Zoetermeer was een groeikern en heeft inwoners die tegelijkertijd en in dezelfde levensfase hiernaartoe zijn verhuisd. Hierdoor zijn er nu relatief nog weinig ouderen met een zorgbehoefte, maar in de nabije toekomst stijgt dit aantal sterker dan gemiddeld in Nederland. Bovendien bereiken ouderen een steeds hogere leeftijd. Dit vraagt om een tijdige en zorgvuldige voorbereiding voor als men ouder wordt, zowel qua woning als benodigde zorg. Van de 75-jarigen woont bijna iedereen zelfstandig thuis. Van de 85-plussers woont ruim twee derde zelfstandig. De woonzorgopgave in 2030 is om te zorgen voor 5.800 extra aanpasbare woningen voor ouderen.

Belangstellenden konden van 16 september tot en met 29 september reageren op de gewenste ontwikkeling van de Van Aalstlaan 24. De reacties neemt de gemeente daar waar mogelijk mee bij het vaststellen van de uitgangspunten waaraan het woningbouwplan moet voldoen. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.