Invulling kavel en buitenruimte

Belangstellenden konden van 16 september tot en met 29 september reageren op de gewenste ontwikkeling van de Van Aalstlaan 24. De reacties neemt de gemeente daar waar mogelijk mee bij het vaststellen van de uitgangspunten waaraan het woningbouwplan moet voldoen. 

Eindverslag

De gemeente heeft de binnengekomen reacties beantwoord in een eindverslag participatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verslag vastgesteld. Hieronder leest u het verslag. Met het vaststellen van het eindverslag is het participatietraject afgerond. De gemeente houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkeling van de Van Aalstlaan 24  op www.zoetermeer.nl/vanaalstlaan.

Eindverslag participatie ontwikkeling Van Aalstlaan 24

De gemeente wil de locatie aan de Van Aalstlaan 24 in de wijk Palenstein ontwikkelen en vraagt haar inwoners mee te denken over de invulling van deze locatie. De gemeente wil er woningen bouwen met een woonzorgvorm voor vitale ouderen. In het gebied staat ook het voormalig Monuta-gebouw. Het is de bedoeling dat dit gebouw blijft bestaan en onderdeel gaat uitmaken van de woonzorgvorm. Voordat de gemeente opzoek gaat naar een projectontwikkelaar, wil zij van u weten wat u van de gewenste ontwikkeling vindt. Tijdens een bijeenkomst op donderdag 15 september hebben bewoners hebben kunnen reageren op de gewenste ontwikkeling. U kunt via deze website ook meedenken en reageren.

Gewenste ontwikkeling

Voor deze plek heeft de gemeenteraad in 2018 een kavelpaspoort vastgesteld. Het kavelpaspoort geeft richting aan de toekomstige invulling. Het beoogde aantal nieuwe woningen voor deze locatie is 100 tot 150 met een maximale hoogte van 50 meter. Deze woningen zullen bestaan uit koop- en huurwoningen met een passende woonzorgvoorziening. Het gaat om woningen waar vitale ouderen zelfstandig kunnen wonen, met eenvoudige toegang tot zorg en (extra) ondersteuning en zorg. Met voorzieningen in de buurt, zodat zij daar kunnen blijven wonen als ze minder vitaal worden. Op de locatie staat ook het voormalige Monuta-gebouw, dat dienst deed als uitvaartcentrum. Op dit moment wordt het gebouw tijdelijk verhuurd. Het is de bedoeling dat dit gebouw blijft bestaan en deel gaat uitmaken van de woonzorgvorm.

Hoe werkt het?

Wij vragen inwoners om ideeën voor de invulling van het kavel, de woonzorgwoningen, de voorzieningen en het gebruik van het Monuta-gebouw. Onderaan deze pagina ziet u twee buttons, waarop u kunt klikken. Onder iedere button vindt u een thema met uitleg over het thema en de mogelijkheid om te reageren. U kunt tot en met donderdag 29 september reageren, vragen stellen en suggesties doen. U kunt reageren via de button bij het desbetreffende thema of door een e-mail te sturen naar palenstein@zoetermeer.nl.

Wat doet de gemeente met uw reactie?

Na afronding van de participatie bundelt de gemeente de reacties die zijn binnengekomen via deze website, via de e-mail en die zijn opgeschreven tijdens de bijeenkomst op 15 september. De reacties neemt de gemeente daar waar mogelijk mee bij het vaststellen van de uitgangspunten waaraan het woningbouwplan moet voldoen. Aan de hand van deze uitgangspunten zoekt de gemeente naar een projectontwikkelaar om tot een woningbouwplan te komen.

De gemeente wil op deze locatie een mix van woningen en appartementen voor vitale ouderen met veel groen rondom. Het beoogde aantal nieuwe woningen is 100 tot 150 met een maximale hoogte van 50 meter.

De woningen zullen bestaan uit koop- en huurwoningen met om een woonzorgvorm voor vitale ouderen. Zij kunnen zelfstandig wonen en hebben eventueel eenvoudige toegang tot zorg en (extra) ondersteuning. Op de locatie staat ook het voormalige Monuta-gebouw, dat dienst deed als uitvaartcentrum. Op dit moment wordt het gebouw tijdelijk verhuurd. Het is de bedoeling dat dit gebouw blijft bestaan en deel gaat uitmaken van de woonzorgvorm.

Kavelpaspoort

Van Aalstlaan 24 is een van de 14 locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 is aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad. Dit betekent dat de gemeenteraad voor deze locatie een kavelpaspoort heeft vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Het gaat hierbij om het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte. Het beoogde aantal nieuwe woningen is 100 tot 150 met een maximale hoogte van 50 meter.

Wonen in het park

Voor de ontwikkeling van de Van Aalstlaan 24 wil de gemeente een mix van woningen en appartementen met veel groen rondom. Te denken valt aan gebruik van hoogteverschillen, parkeren ‘verstoppen’ half onder de grond of onder de gebouwen, een moestuin, pluktuin en gebruik van bijzondere bomen.

De zogenaamde rand van Palenstein, waar deze locatie aan de Van Aalstlaan bij hoort, is onderdeel van een groene strook die loopt van de scholendriehoek, via de voormalige volkstuinen naar de Randstadrailhalte bij het Van Tuyllpark. Het verbindt de binnenstad met het Van Tuyllpark. Deze strook biedt ruimte voor wonen in het groen.

Buitenruimte

De gemeente maakt, als de plannen bekend zijn, ook een plan voor de inrichting van de omliggende ruimte. De meeste bomen blijven staan in een strook van 17 meter bij Australiëweg. En circa 10 tot15 meter bij de Van Aalstlaan.

Ontsluiting verkeer

Voor de ontsluiting van het autoverkeer wordt uitgegaan van de bestaande aansluiting(en) op de Van Aalstlaan. Voor voetgangers wordt gekeken naar een oversteekplaats richting het winkelcentrum.
Een nieuwe ontsluiting via de rotonde Van Aalstlaan voor autoverkeer is niet mogelijk vanuit de principes volgens Duurzaam Veilig Verkeer en ook niet haalbaar vanwege de capaciteit van deze rotonde.

Parkeren

Het parkeren moet binnen de projectlocatie worden opgelost. Voor bewoners is parkeren op eigen terrein van toepassing, verdiept. Bezoekers kunnen parkeren op de huidige parkeerlocatie voor het Monuta-gebouw. De parkeeroplossing voor de ontwikkeling voor zowel de auto als de fiets dient te voldoen aan parkeernormen.

Ontwikkeling Palenstein

De gewenste ontwikkeling aan de Van Aalstlaan ligt in de rand om de wijk Palenstein. De wijk is in ontwikkeling. Vijf grote galerijflats zijn gesloopt en daar komt nieuwbouw voor terug. Inmiddels in het nieuwe winkelcentrum geopend en woningen van het Stadskwartier opgeleverd. De Tuyn van Palensteyn is in aanbouw en de eerste werkzaamheden voor de Singelbuurt zijn gestart. Ook de rand om Palenstein is in ontwikkeling. Langs de Du Meelaan wordt op dit moment gebouwd aan een nieuwbouwcomplex. In de toekomst wordt ook gekeken of er meerdere plekken in de rand worden opgeknapt of opnieuw ontwikkeld.

Belangstellenden konden van 16 september tot en met 29 september reageren op de gewenste ontwikkeling van de Van Aalstlaan 24. De reacties neemt de gemeente daar waar mogelijk mee bij het vaststellen van de uitgangspunten waaraan het woningbouwplan moet voldoen. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.